muzisch onderzoek

Als de Oude Grieken tijd hadden besteed aan het beoefenen van politiek en filosofie maakten ze de gang naar het theater. Het waren vaak dezelfde personen die daar in actie kwamen (MacIntyre 1981). Ze bewogen heen en weer tussen verschillende vormen van kennen en kennis ontwikkelen. Dat pendelen tussen 1- praktijken onderzoeken door interventies en 2- 'iets' maken met eigen zeggingskracht is kenmerkend voor de manier waarop we invulling geven aan Muzisch Onderzoek.
  • Onderzoek

Goed Werk Expeditie

Professionals in verschillende vakgebieden zijn steeds vaker op zoek naar werk dat zin 'geeft' en zin 'heeft'. Goed werk voor degene die het doet, maar ook werk…

  • Onderzoek

Werkplaats Muzisch Onderzoek

Waar ben jij de maker van? Wat heb je te zeggen als maker? Hoe kan jouw makerschap jouw praktijk als docent of als trainer versterken? Zichtbaar maken wat je doet en hoe je werkt…

  • Onderzoek

Critical Response Process

Je repertoire als docent aan de coachende, begeleidende kant versterken? Een nieuwe productieve werkvorm introduceren die snel door studenten wordt opgepikt? Een ander gesprek dan…

  • Onderzoek

Connecting Conversations

In ons werk gaan we steeds meer samenwerken. In onze onderwijspraktijk met studenten, binnen ons vakgebied en over de grenzen van disciplines heen. Verbindende gesprekstechnieken…

  • Onderzoek

De wereld in je hand

Hoe verhoud jij je als maker/docent tot ‘grotere vragen’ in de samenleving? Zijn politieke onrust, afnemende veiligheid, zorgen om het klimaat en een onzeker economie stoorzenders…

  • Onderzoek

Ontwikkelen van een Leeromgeving

De Baak Hospitality wil trainingen en opleidingen die in haar gebouwen plaatsvindt ondersteunen met een omgeving waar kunst onderdeel van is. Maar hoe moet je die kunst dan…

  • Onderzoek

Onthullen verborgen kennis

Hoe kan je kennis van educatief professionals en professionals in de cultuurparticipatie naar boven halen? Dat is wat het LKCA wil niet om aanbod te vergelijken, maar om de…

  • Onderzoek

Playtime

Tijdens studiejaar 2016-17 worden een aantal avonden playtime voor docenten van de docentenopleiding Theater georganiseerd. Avonden waarop onderwerpen aan bod komen waar te weinig…