muzisch onderzoek

  • Onderzoek

Goed Werk Expeditie

Professionals in verschillende vakgebieden zijn steeds vaker op zoek naar werk dat zin 'geeft' en zin 'heeft'. Goed werk voor degene die het doet, maar ook werk…

  • Onderzoek

Werkplaats Muzisch Onderzoek

Wil jij jouw praktijkgericht onderzoek uitbreiden met een onconventionele manier van onderzoeken? Wil je niet alleen praten over je onderwerp maar dit in de beleving brengen…

  • Onderzoek

Critical Response Process

Je repertoire als docent aan de coachende, begeleidende kant versterken? Een nieuwe productieve werkvorm introduceren die snel door studenten wordt opgepikt? Een ander gesprek dan…

  • Onderzoek

Connecting Conversations

In ons werk gaan we steeds meer samenwerken. In onze onderwijspraktijk met studenten, binnen ons vakgebied en over de grenzen van disciplines heen. Verbindende gesprekstechnieken…

  • Onderzoek

De wereld in je hand

Hoe verhoud jij je als maker/docent tot ‘grotere vragen’ in de samenleving? Zijn politieke onrust, afnemende veiligheid, zorgen om het klimaat en een onzeker economie stoorzenders…

  • Onderzoek

Kunst als interventie: Ontwikkelen van een leeromgeving

De Baak Hospitality wil trainingen en opleidingen die in haar gebouwen plaatsvindt ondersteunen met een omgeving waar kunst onderdeel van is. Maar hoe moet je die kunst dan…

  • Onderzoek

Onthullen verborgen kennis

Hoe kan je kennis van educatief professionals en professionals in de cultuurparticipatie naar boven halen? Dat is wat het LKCA wil niet om aanbod te vergelijken, maar om de…

  • Onderzoek

Playtime

Tijdens studiejaar 2016-17 worden een aantal avonden playtime voor docenten van de docentenopleiding Theater georganiseerd. Avonden waarop onderwerpen aan bod komen waar te weinig…