Musework

Richtinggevend

In de mythe van de muzen bezingen de muzen de heldendaden van de goden. Door er een opvoering van te maken, door te vertellen, te spelen en te delen. Hun werk overstijgt de afgesloten individualiteit en schept gemeenschappelijke verbanden. Even, gedurende de muzische opvoering, vallen normale scheidslijnen en restricties weg: van de regelgeving in het protocol tot de hokjes waarin afgepast gewerkt wordt, van de hiërarchische machtsverhoudingen tot de hitte van de dag. Het muzische breekt daar doorheen als tegenkracht met een geheel eigen werking.

Met het concept Muzische Professionalisering ontwikkelt Bart van Rosmalen als lector verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een muzisch perspectief op professioneel handelen. Het muzische wakkert professionele eigenzinnigheid, gedeelde waarden en plezier in het werk aan.

Met de mythe van de muzen als leidraad verbindt het muzische programma de cultuurfilosofie van Alisdair MacIntyre, Hans-Georg Gademer en Richard Sennett met de organisatietheorie van Karl Weick. Het lectoraat ontwikkelt praktische aanwijzigingen om vanuit de waarde van de menselijke maat actief bij te dragen aan public value.


Het muzische onderzoeksprogramma van het lectoraat Kunst en Professionalisering onderzoekt hoe de muzische thema’s, door middel van deze praktische aanwijzingen, geïmplementeerd kunnen worden. Het is gericht op professionals die eigenzinnigheid en tegenkracht in hun werk willen versterken. Zij leggen zich niet voetstoots neer bij de pasvorm van het protocol. Van kunstenaars tot juristen van ingenieurs tot zorgverleners ze gaan over de grenzen van hun professie heen op zoek naar nieuwe vormen van vakmanschap, professionaliteit en samenwerking. Ze willen maatschappelijk bijdragen en de zin en betekenis van hun werk verdiepen.

Hoe is het muzische inzetbaar bij professionalisering van docenten & opleiders? 

Dat is de onderzoeksvraag waar het lectoraat zich mee bezighoudt. 

 

Wanneer u interesse heeft in het promotieonderzoek Muzische Professionalisering, en het bijbehorende boek wilt bestellen, dan kan dit via uitgeverij IJzer

Lector Over het lectoraat Verder in Musework Nieuwsbrief