Practice Imagination

of: het verhaal achter een verhaal.
Een workshop voor de uitvoerend musicus waarin hij/zij het verschil ervaart tussen: spelen vanuit de muziek en spelen van de muziek op basis van een persoonlijk verhaal. Zowel speler als musici-toehoorders nemen deel aan het proces van associëren en fantaseren.

Aanwijzingen

De speler speelt een (afgerond deel van) een stuk. De andere deelnemers reflecteren schriftelijk op dit miniconcert door zintuigelijk te associëren. De speler krijgt deze zintuigelijke associaties van de luisteraars aangereikt.

De speler reageert intuïtief op wat is aangereikt en verbindt zich aan een (eigen) associatie. De coach bevraagt de speler op de gedachte achter de muziek (een beeld, een herinnering, een ervaring, een droom) totdat het beeld of beeldverhaal gedetailleerd en concreet is. De speler voert nogmaals het stuk uit en ervaart hoezeer het voorstellingsvermogen en het persoonlijke verbinden daarmee van invloed is op de uitvoering.

Werking

Het gezamenlijk en delend bouwen aan een persoonlijk verhaal achter een muzikaal verhaal resulteert in een diepgevoeld betrokkenheid bij het uitvoeren van muziek. De speler staat niet meer in dienst van de muziek en de toehoorder, maar de muziek en de toehoorder staat in dienst van de speler. Niet het vertalen van muziek in een eigen muzikaal verhaal, maar de speler herschept de muziek door, middels de muziek opgeroepen beelden, in muziek te vertalen.

Duur                                        Groepsgrootte                               Benodigdheden

120 minuten;                             minimaal: 6                                - Flip-over of white board

30 minuten introductie;             maximaal: 8                                - Papier & schrijfgerei

30 minuten per kandidaat;                                                          - Grote ruimte met 9 stoelen

15 minuten nagesprek                                                                 - Eigen instrumenten