Samengesteld Gedicht

Met individuele input van verschillende groepsleden maak je een samengesteld, eigen, gedicht. De individuele gedichten deel je vervolgens weer met de groep.

Bij deze oefening beweeg je heen en weer tussen individu en groep. 3 ervaringen staan hierbij centraal:

Schoonheid: Stilstaan bij schoonheid en samen schoonheid creeeren
(co)Creatie: Individuele creatie icm co-creatie
Verbinding: in stilte terugkomen bij jezelf en tegelijk verbinding aangaan met anderen 

 

Deel 1
Je krijgt 3 stroken leeg papier en een pen. Met die stroken ga je, in stilte, naar buiten en laat je de omgeving op je inwerken. Op elke strook papier schrijf je een observatie, een gedachte of een associatie op. Je gaat terug naar binnen en legt, net als alle andere deelnemers, je stroken papier met de zinnen op tafel.

 

Deel 2
Je mag nu je eigen gedicht samenstellen met zinnen van jezelf en van anderen. Laat de stroken liggen en schrijf ze over op een ander papiertje, of in een boekje.

 

Deel 3
Je gaat in een kring op je rug op de grond liggen (met mooi weer bij voorkeur buiten), met je hoofd naar het midden. Iedereen mag zijn/haar gedicht voordragen aan de anderen. Het is een improvisatie. Je luistert naar de anderen en reageert wanneer je wilt.