The life of lines

Maakonderzoek streeft naar 'correspondence' met de makers die er bij betrokken zijn en hun overdracht van het gevondene naar andere makers en in het onderwijs.

Tim Ingold, die zo treffend kan aangeven hoe je de kunsten en ontwerpen kunt beschouwen, pleit ervoor dat je als antropoloog, in plaats van de normale bestudering van het verleden om het heden te kunnen begrijpen en beschrijven, zou kunnen werken naar de toekomst zoals ontwerpers dat kunnen. En hoe je daar anderen bij nodig hebt. Hij introduceert hiervoor het begrip 'correspondence' (Ingold 2013) voor de manier waarop je als maker, en als antropoloog, tegelijkertijd moet zien te surfen op een grote en diverse input, in overeenstemming moet zijn met de stroom van gebeurtenissen en voort moet bewegen met mensen in het nastreven van hun dromen en ambities. Het gaat hierbij om improvisatie eerder dan om innovatie en om al makend vooruitkijken eerder dan voorspellen. Maakonderzoek streeft naar 'correspondence' met de makers die er bij betrokken zijn en hun overdracht van het gevondene naar andere makers en in het onderwijs.

Reacties