Muzisch werken geeft ruimte

Muzische Professionalisering bij Vilans. Zorgen dat mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is waar Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, voor staat.

Het kenniscentrum wil graag onderzoeken hoe werken vanuit het muzisch perspectief daaraan kan bijdragen. Het vraagt een hele andere manier van werken. Op een onconventionele manier met muziek, toneel en persoonlijke verhalen. Hoe sluit dat aan bij de uitdagingen waar adviseurs dagelijks voor staan?

 

Zoals Stephan Hermsen, senior adviseur persoonsgerichte zorg bij Vilans, het verwoordde:

[…] Muzische professionaliteit. Eigenlijk is dat de kern van wat ik doe. De mensen die in de zorg en welzijn werken, maar ook hun cliënten zijn in deze vergelijking de 'helden'. Mijn rol als medewerker bij een kennisinstituut is om hun daden te verspreiden. En niet altijd alleen maar om te inspireren. We gaan al zoveel uit van maakbaarheid. Juist ook de tragiek en de worstelingen. De ethische vragen. Dat geeft erkenning van hun situatie. Als cliënt, mantelzorger, professional, manager, bestuurder, beleidsmaker... En dan kan je verder kijken. Als dit het is. Hoe kunnen we dan verder. Dan komt inspiratie en de werkelijkheid mooi bij elkaar. […]

Lees hier het artikel van Bart van Rosmalen lector Kunst en Professionalisering en Stannie Driessen directeur Advies & Implementatie bij Vilans dat juni 2019 gepubliceerd werd in TVOO.

Reacties

Documenten