Meer info over lectoraat

Lees meer over de achtergrond van het Lectoraat Kunst en Professionalisering van HKU.

Doel lectoraat

Het lectoraat geeft ruimte aan onderzoeksprogramma’s die de relatie tussen kunst en professionalisering thematiseren. In periode 2014-2018 staat Muzische Professionalisering centraal. Dit onderzoeksprogramma versterkt de muzische dimensie in onderwijs en opleidingen door het ‘makerschap’ bij docenten en opleiders aan te wakkeren.

Door dit onderzoek samen met professionals en belangstellenden van buiten HKU uit te voeren wordt de ontwikkeling van HKU tot kunstonderwijsorganisatie die midden in de samenleving staat beter zichtbaar. Het lectoraat zoekt hiervoor samenwerking met externe onderwijs- en opleidingsinstellingen.

 

Co-creatie van werkvormen

Kenmerkend voor de methodiek binnen het programma is co-creatie: iedere docent of opleider die deelneemt kan een specifiek onderwerp introduceren dat hij nader wil verkennen en onderzoeken. Hij verzamelt daartoe een brede kring van collega’s en anderen. Voorbeelden van vragen die zo’n kring zich kan stellen zijn:

  • Hoe maak ik een lerend netwerk?
  • Hoe vinden we nieuwe vormen van ontwikkelingsgerichte feedback?
  • Hoe gebruiken we expressieve uitingsvormen in opleidingen of trainingen?
  • Hoe kun je binnen de gestelde onderwijskaders je eigen professionele ruimte vergroten?
  • Waaraan zou een nieuwe leeromgeving moeten voldoen zodat je daarin ook kunt maken, vertellen en uitvoeren?

Deze vragen worden verkend in sessies in een openbare, voor iedereen toegankelijke werkplaats of playground. Hier delen we inspirerende bronnen uit literatuur, kunst of filosofie met elkaar, werken we met theatrale werk- en gespreksvormen of experimenteren we met verschillende vormen van reflectie. Zo ontdekken we nieuwe inzichten en verrassende innovatieve leervormen. Op www.musework.nl worden alle outputs van de sessies vastgelegd en gedeeld zodat reflectie kan plaatsvinden.

 

Samenwerking

De samenleving van nu vraagt professionals die zelf richting geven en maatschappelijk betrokken zijn. Daar zijn nieuwe innovatieve manieren van leren en doceren bij nodig. Kunst en creativiteit vervullen daarin een sleutelrol. Daarom zoekt het lectoraat Kunst en Professionalisering de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, als organisaties in kunst en cultuur. Ze werkt verder samen met onderzoekers die zijn verbonden aan HKU Theater, HKU Utrechts Conservatorium, HKU Beeldende Kunst, HKU Kunst en Economie, HKU Media en de Master Crossover Creativity, HU, Aeres, LKCA, ROC MN, CHE, Hogeschool Rotterdam, en de Baak Hospitality.

Reacties