Bastiaan Van den Berg

Muzisch theoloog, verhalenverteller en senior onderzoeker levensbeschouwelijke educatie, kenner van narratief en imaginatief onderzoek.

Als muzisch theoloog beweeg ik mij tussen de praktijken van vieringen, het spelen van bibliodrama, het vertellen van verhalen en de reflectie daarop in leerhuizen maar ook in de functie waarin ik mijn geld verdien, namelijk als senior onderzoeker aan de Marnix Academie, een opleiding leraar basisonderwijs. Aan dezelfde instelling heb ik twaalf jaar gewerkt als lector Dynamische Identiteitsontwikkeling (2004-2016) en tien jaar als academic director van de Master opleiding Leren en Innoveren (MLI) (2008-2018). Vanuit die functie ben ik samen met collega Jacqueline Frentrop betrokken geraakt bij de Werkplaats Muzisch Onderzoek, om te onderzoeken of het muzisch perspectief echt een verrijking zou kunnen betekenen zowel van de programmalijnen leren, innoveren en onderzoeken als de programmalijnen professionaliseren, leiding geven en onderzoeken. 

Nu in het tweede jaar van de Werkplaats Muzisch Onderzoek, werk ik vanuit mijn eigen bedrijfje, Esprit de Finesse, werkplaats voor levensbeschouwelijke ontwikkeling. Zie ook mijn website www.basvandenberg.org;  Ik richt me dit jaar vooral op twee kernactiviteiten waar ik narratief en imaginatief onderzoek mee verbind: het begeleiden van groepen die zich ontwikkelen tot bibliodramabegeleider. Daarin wil ik op zoek hoe ik als maker het proces van zelf betekenis verlenen aan ervaringen in een bibliodrama door deelnemers kan intensiveren. Wat is daarvoor nodig? En met eenzelfde vraag kijk ik naar een andere kernactiviteit in mijn praktijk, nl. het activeren van leerlingen / studenten in het zelf en met elkaar betekenis verlenen aan religieuze en levensbeschouwelijke bronnen ('bronnen van zin'). hoe kan ik dat begeleidingsproces muzische maken, zowel in de expressie, als in de onderlinge dialoog en de gezamenlijke reflectie ( balans en beweeglijkheid tussen creatie, interactie en reflectie). 

 

 

Contact
naam:Bastiaan Van den Berg
telefoon:030-2715638
mobiel:0619152639