complexiteitsdenken

Organisaties in allerlei sectoren, zoals in de zorg, veiligheid en onderwijs, hebben steeds vaker te maken met complexe vraagstukken. Ook wel ‘wicked problem’s genoemd. Deze wicked problems laten zich niet op de tekentafel oplossen maar vragen om complexe oplossingen, oftewel wicked solutions.

Om deze complexe vraagstukken het hoofd te bieden zijn we al snel geneigd om de vraagstukken te reduceren tot behapbare brokjes waardoor nuance, diversiteit, meerstemmigheid en samenhang verloren gaan. Ook wordt het vraagstuk al snel benaderd vanuit één bepaalde discipline of perspectief, terwijl juist een diversiteit aan perspectieven op deze complexiteit van meerwaarde kan zijn.

Het lectoraat Kunst en Professionalisering werkt aan het verder brengen van complexiteitsdenken door een muzisch perspectief te ontwikkelen.

Reacties