muzisch onderzoek

Partners HKU-intern en extern waarmee we samenwerken in de onderzoeklijn muzisch onderzoek. Met deze partners werken we aan duurzame relaties. In de jaarlijks te realiseren werkplaats muzisch onderzoek komen vanuit deze organisaties steeds nieuwe deelnemers. Zo bouwen we aan gezamenlijke kritische massa. Springplank voor gezamenlijke projecten en aanvragen.
 • Zonder categorie

HU

 • Zonder categorie

hogeschool rotterdam

 • Collectie

Vilans

Sinds begin 2017 vindt onder de noemer ‘muzisch werken in de zorg’ een intensieve samenwerking plaats tussen het lectoraat Muzische Professionalisering en Vilans, landelijk…

 • Collectie

Movisie

Hoe kan 'werk in opvoering' deel worden van het werkproces van Movisie? Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Ze werken aan een samenleving met…

 • Collectie

LKCA

Hoe maken we de persoonsgebonden kennis van professionals zichtbaar? Deze vraag delen we met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het LKCA wil…

 • Collectie

ROC Midden Nederland

Het lectoraat Kunst en Professionalisering is sinds september 2018 op hernieuwde wijze de samenwerking aangegaan met ROC MN om het muzisch perspectief op goed werk gestalte te…

 • Collectie

Programma minor Art & Creativity

De Christelijke Hogeschool Ede biedt haar studenten in het vierde jaar een minor aan waarin zij uitgedaagd worden, om in een tijd van standaarden, lijstjes en analyses op een…

 • Onderzoek

Normatieve Professionalisering/ waardenwerk

Werkgroep Normatieve Professionalisering Tekst: Sietske Dijkstra werkversie 25 november 2018 De werkgroep Normatieve Professionalisering (NP) bestaat sinds 2012 en is opgericht…

 • Collectie

HKU Master Kunsteducatie

Aan de Master Kunsteducatie is het lectoraat verbonden bij de vormgeving van de start van het seizoen (werken met en performen van bronnen), een lessenreeks over aanwakkeren van…

 • Collectie

HKU Master Crossover Creativity

Binnen de Master Crossover Creativity wordt gewerkt met zogeheten 'thinktanks'. Het lectoraat geeft een van deze 'thinktanks' vorm, eerst onder de naam Connecting…

 • Evenement

UU-UMCU Week van muzisch onderzoek

In een samenwerking van de HKU lectoraten muzische professionalisering en performatieve maakprocessen en HKU Centrum voor Onderzoek en Innovatie organiseren we het…