Stem (citaat Sennet)

'Stem" is zowel een persoonlijk als een sociaal vraagstuk. Fragmentarische ervaringen in de tijd bijeenhouden vereist het vermogen een stap terug te doen van de verwondende of desoriënterende macht van iedere gebeurtenis.

Het vermogen om tegelijkertijd binnen en buiten de situatie te staan (is) een praktische overlevingsstrategie.

(uit R. Sennett (2010) Humanisme: de mens als werk in uitvoering. Spinozalezing 2010. 

Reacties