Voorstel van deelname

Hoe kan je complexiteit verbeelden?

In deze werkplaats wil ik onderzoeken hoe je complexiteit kan verbeelden die recht doet aan de complexe realiteit.

 VRAAG

In veel organisaties willen we snel naar oplossingen, naar kernwaarden, naar visie, naar praktisch handelen, naar het halen van doelen. In dit doelgerichte werken en denken wordt de werkelijkheid versimpeld en vereenvoudigt. Problemen worden opgeknipt en gefragmenteerd en we proberen door middel van betekenisgeving een verhaal te construeren over wie we zijn en waar we naar op weg zijn. We vergeten dan dat we verhalen maken en we denken vervolgens dat het echt is. Vervolgens zien niet meer dat we leven in narratieve structuren. Maar een verhaal is altijd een vereenvoudiging. Complexiteit raakt buiten beeld. We zien delen en niet meer het geheel. We zien niet meer dat we deel uitmaken van grotere helen en ecosystemen. 

Maar als je geen verhalen hebt, wat heb je dan? Als je geen woorden hebt, wat heb je dan? Als je geen modellen hebt, wat heb je dan? Welke vormen zijn er om complexiteit van de realiteit te verbeelden die het heel laten zien?

PRAKTIJK

Dit onderzoek doe ik in de praktijk van de HKU welke voor mij bestaat uit twee gebieden:

 

  1. Het lectoraat Kunst en Professionalisering. Hierin werk ik naast regisseur van deze werkplaats ook aan organisatie-ontwikkeling en andere werkplaatsen: de maker als motor, zelfsturing bij het Utrechts Conservatorium, ondersteuning bij Design, de goed werk expeditie. In deze contexten is makerschap een rode draad. Binnen HKU zijn creatieve maakprocessen centraal opgenomen in het instellingsplan. Maar hoe zit het met het makerschap van docenten? In mijn ervaring is het nog niet zo makkelijk om je makerschap te laten zien in een kunstinstelling, ten overstaande van je collega’s. 
  2. Het centrum voor Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie. De HKU heeft een nieuw centrum en bijhorend ontwikkelprogramma Leven Lang Leren in het leven geroepen. Dit bestaat enerzijds uit professionaliseren van docenten (hoe dat je dat vanuit een filosofie van leven lang leren) en het aanspreken van nieuwe doelgroepen, zoals de creatieve professional die verder in zijn carrière is. Dit roept allerlei ingewikkelde vragen op: is het onderwijs van HKU daar op ingericht? Hoe werk je met verschillende leerdynamieken in één les? Hoe zit het met diversiteit binnen de HKU (die dominant wit is)? Hier is mijn onderzoek veel meer naar de relatie tussen makerschap en leven lang leren. Is een maker niet altijd bezig met leren? En is makerschap dan een mogelijk manier om naar Leven Lang Leren te kijken?

KRING

Als kring in die praktijken zie ik het lectoraat: Nicoline, Bart, Janny, Niek, Martijn. Daarnaast zoek ik iemand in mijn kring om (mijn) makerschap en maakprocessen te onderzoeken: Melanie of juist iemand vanuit het lectoraat van Nirav.

 

MAKERSCHAP

Mijn eigen makerschap wil ik op twee manieren onderzoeken. Ten eerste: sinds kort maak ik korte films waarin dansers een vraagstuk dansen. Ik heb net een film afgerond en gedurende de looptijd van de werkplaats wil ik er nog één maken. Deze films bewegen zich in de spanning tussen nut en onnut. 

Ten tweede: het onnutte maken wil ik onderzoeken door dans en tekenen te combineren. Ergens wil ik dansen en van daaruit direct tekenen in plaats van spreken. Ik wil hier  een tijdlang als practice mee oefenen.

Reacties