• Onderzoek

In WzLH: Van docententeam naar leeromgeving (HKU College)

Het snel veranderende beroepenveld waar HKU zich op richt kenmerkt zich door complexe cross-over vraagstukken. Onzichtbare verbindingen en onvoorspelbare processen vereisen flexibiliteit op alle niveaus. Dat doet een groot beroep op interdisciplinair werken. Ook voor het team van HKU College, dat professionals opleidt tot bachelors en masters in de creatieve industrie.
onderzoek (zelf-)lerende hogeschool.

Wat is de bedoeling van deze situatie?

De bedoeling van HKU College is om een leeromgeving te creëren / te zijn waarin professionals interdisciplinair kunnen samenwerken. Zij moeten snel kunnen schakelen tussen hun expertise en het gemeenschappelijke belang van HKU College.

Voor welke opgave staat deze situatie?

De opgave waar we voor staan is om van twee docententeam (inclusief management) van verschillende masteropleidingen één (zelf-)lerende omgeving te maken.

Wat is het doel van deze opgave?

We streven naar een organisatie waarin mensen vanuit hun expertise zichzelf positioneren in een groter geheel. Wie wanneer met wie en hoe de samenwerking aangaat is gebaseerd op goed werk: goed voor de organisatie, goed voor het vak en goed voor het individu. Het team dat zo ontstaat kent een zelforganiserend en zelfregulerend vermogen dat ten dienste staat van de bedoeling van HKU College.

Hoe leren en werken we hier?

Iedereen zijn onderzoeker. Dat vraagt drie condities:

  • Het management en de studieleiders doen ‘gewoon’ mee
  • Iedereen krijgt tijd ter voorbereiding op deze rol
  • er worden vier jaarlijkse bijeenkomsten gepland van ca 3 uur

Uitwerking per bijeenkomst:

Nicoline ‘interviewt’ een viertal docenten. Ze bevraagt ze op de gelaagde actieonderzoeks-niveaus: wat is je expertise, en wat is daarin goed voor jou, voor je vak, voor HKU | College? Uit dat viertal worden twee ‘spannende’ duo’s gevormd die elk een timeslot van een uur in de grote bijeenkomst voor hun rekening nemen. Zij bereiden (met behulp van Nicoline) voor. In dat uur werken we al onderzoekend aan de expertise van het duo. Outcome is een rijker mogelijke inzet van de expertise (dieper, meer gedragen, meer beend, beter verbonden etc).

Daarnaast ‘maakt ‘elke deelnemer een bijdrage voor in een tafelboek (o.i.d.). Een (digitale?) verzameling van opbrengsten.

De bijeenkomsten zijn op

maandag 29 oktober 
maandag 21 januari 
maandag 17 juni 

Wie doen er mee in de WzLH?