• Onderzoek

Atelier Kunst en Economie

Een leeromgeving met BA en MA studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld samen.


Onze samenleving staat voor een aantal complexe en grote uitdagingen. Om ze op te lossen is samenwerking tussen disciplines en sectoren nodig. Het verbinden van de wereld van de kunsten met die vraagstukken kan opening bieden.

De bedoeling van het Atelier Experience Design is om de wereld van de kunsten waardevoller te maken voor de gehele wereld, door kunst en economie aan elkaar te verbinden. Door het ontwerpen van ervaringen wordt de context van die ervaring waardevoller.