• Onderzoek

In WzLH: Atelier Experience Design (KE)

Onze samenleving staat voor een aantal complexe en grote uitdagingen. Om ze op te lossen is samenwerking tussen disciplines en sectoren nodig. Het verbinden van de wereld van de kunsten met die vraagstukken kan opening bieden.

Wat is de bedoeling van deze situatie?

De bedoeling van het Atelier Experience Design is om de wereld van de kunsten waardevoller te maken voor de gehele wereld, door kunst en economie aan elkaar te verbinden. Door het ontwerpen van ervaringen wordt de context van die ervaring waardevoller.

Voor welke opgave staat deze situatie?

De opdracht van het Atelier is om een leeromgeving te bieden waar je (je leven lang) -spelenderwijs- kunt leren. 

Wat is het doel van deze opgave?

We kiezen voor spelenderwijs leren, omdat leren (de leeropbrengst van het leerproces en de leerresultaten) gebaat is bij intrinsieke motivatie, flow (uitdaging versus kunde), de verbinding van individueel en gezamenlijk belang, en plezier. Dat doen we door een leerplein te creëren waar ontwikkelingsvragen van BA-studenten, master(course)studenten, docenten en professionals/organisaties uit het werkveld (partners / opdrachtgevers) elkaar ontmoeten, bevragen, helpen en verrijken.

Hoe leren en werken we hier?

De wijze van werken kent een sterk ritmische beweging waar we op sturen, zodat er maximale vrijheid ontstaan voor het ontwerpen van de inhoud (experience design). Dit betekent dat we een aantal leerprincipes stevig hebben verankerd (vaste dag en weekindeling, veelvuldige formatieve feedback, gelijkwaardigheid in rollen, fysieke vaste plek) waardoor ruimte is voor experiment, falen, leren en vieren.

Je treft ons op NK 3, in ieder geval elke maandag en dinsdagochtend, en elke donderdag en vrijdag middag.

Wie doen er mee aan de WzLH?