Wat Liefde Weet – Emoties en moreel oordelen

"De intense lichamelijke reactie op de pracht van juist deze persoon, de emoties van liefde en ontzag, de intellectuele ambities die deze liefde wakker roept - dit alles vloeit samen, zodat de verliefde geen kloof voelt tussen denken en passie; hij voelt veeleer dat zijn hele persoonlijkheid tot een eenheid versmelt. Dit is niet zomaar de gewone seksuele reactie op een mooi lichaam; integendeel, de mythe [noot: in Plato's Phaedrus] doet vermoeden dat het misschien maar één keer in een mensenleven gebeurt"

In 'Wat liefde weet' laat Nussbaum in zorgvuldige analyses zien hoe Plato, de oervader van de westerse filosofie, in veel van zijn werken de verwarrende dilemma's en gevoelens van ons leven miskent door ze op te lossen in het bijtend zuur van de rede. Boven de filosofie lijkt Nussbaum hier te kiezen voor de literatuur. De grote klassieke tragedieschrijvers doen namelijk, zo laat ze zien, wel recht aan de onoplosbare spanningen en de hartverscheurende emoties waar mensen soms mee te maken krijgen. Literatuur kan mensen vooral gevoelig maken voor de uniciteit van situaties en relaties. Zij maakt zichtbaar dat er geen universele rationele recepten te bedenken zijn die simpel altijd en overal kunnen worden toegepast.

Nussbaum, M. (1998) Wat Liefde Weet – Emoties en moreel oordelen,  Amsterdam: Boom/Parrèsia

 

Reacties