Muzische reflectie Marjolijn Zwakman alias Erato

Door lopend te spreken

Door liggend te delen

Komen antwoorden voort

Uit een fysiek zinnelijk gebied

Erato

Ik ervoer dat mijn haren de haren van mijn gesprekspartner raakten

In deze intimiteit met mijn aandacht

Zeg ik andere dingen die tot andere daden zullen leiden 

Een andere wereld

 

Reacties