Toward an epistomology of the hand

Dit artikel laat heel mooi zien hoe een mens niet alleen cognitief lerend vermogen heeft, maar ook een embodied lerend vermogen. En hoe je dit veel meer kunt aanspreken in het onderwijs. Relatie naar makerschap en vakmanschap wordt mooi verduidelijkt
Artikel over embodied leervermogen door S. Brinkmann

Reacties