Wat is de context?

De uitnodiging voor het festival:

De doorwerking van Muzische Professionalisering in de praktijk

Herken je in je eigen leven en werk het verlangen om je niet voetstoots neer te leggen bij de pasvorm van het protocol? Ben jij over de grenzen van je professie op zoek naar nieuwe vormen van vakmanschap, professionaliteit en samenwerking? Wil je de maatschappelijke bijdrage en de zin en betekenis van je werk verdiepen? Deze verlangens staat centraal in Muzische Professionalisering, publieke waarden in professioneel handelen, het proefschrift waar lector Bart van Rosmalen ruim twee jaar geleden op promoveerde. Met de mythe van de muzen als leidraad legt van Rosmalen daarin een verbinding tussen de cultuurfilosofie van Alasdair MacIntyre, Hans Georg Gadamer en Richard Sennett met de organisatietheorie van Karl Weick.

Dit is de wetenschappelijke verankering van het onderzoeksprogramma Muzische Professionalisering van HKU lectoraat Kunst en Professionalisering.

Negen praktijkgerichte onderzoeksthema’s zijn er afgelopen vier jaar uit deze wetenschappelijke verankering ontwikkeld: Wat draagt muzisch werken bij aan Goed Werk, aan de lerende hogeschool, aan kunst als interventie, aan Bildung, aan de methodologie van praktijkgericht onderzoek, aan het vieren van het maken, aan vormen van dialoog, aan nieuwe mens- en wereldbeelden.

Wendingen Festival Muzisch Onderzoek

Op 17 mei a.s. werken 80 onderzoekers waaronder emeritus hoogleraar Harry Kunneman, lector Aeres Hogeschool Manon Ruijters, lector aan de HU Daan Andriessen, lector aan de politieacademie Jan Nap overdag vanaf 10.00 aan de negen bovengenoemde thema’s uit het onderzoekprogramma.

De doorwerking van Muzische Professionalisering in de praktijk staat op de agenda. Wat draagt muzisch werken bij aan twee sleutelvragen:

  • de relevantie, impact en methodologie van Praktijkgericht Onderzoek in het HBO?
  • de transitie van HKU naar een lerende hogeschool gericht op een toenemende betekenisvolle bijdrage aan de samenleving vanuit de kunsten?

Vanaf precies 16.00 worden de resultaten van het onderzoek van vandaag opgevoerd aan een nieuw publiek. In beelden, woorden, concepten, schetsen en opstellingen. Het wordt publiekelijk getoond en gedeeld. Aansluitend is er een theatrale lezing door Bart van Rosmalen, waarin hij zelf ingaat op bovenstaande vragen. Daarmee positioneert hij zich op de drempel van twee lectoraatsperiode’s. Hij waardeert en viert het resultaat van de eerste en geeft hij een impuls en accent aan het muzische onderzoek in de tweede periode.

U bent van harte uitgenodigd om vanaf 16 uur aan te sluiten (inloop vanaf 15:45)

Reacties