• 17:00 - 18:30

onzichtbare steden

In het boek 'onzichtbare steden' van Italo Calvino wordt wereldreiziger Marco Polo adviseur van Kublai Khan. Hij 'adviseert' de keizer door verzonnen verhalen over denkbeeldige steden uit te beelden (op te voeren). Dat zouden we nu een 'onorthodoxe interventie' noemen. De verzonnen steden ontstaan door telkens éen aspect van menselijk samenleven een hele stad te laten bepalen. Dus door extreme eenzijdigheid en beperking. Ik houd van dat principe en pas het soms toe op het maken van 'toekomst scenario's' in werkconferenties. (denk bij jouw scenario maar vanuit 1 invalshoek en redeneer die door in extremo). Nu voor de 23e wil ik met Anouk inde voetsporen van Marco Polo stappen. Dus iets geven aan het festival over Utrecht creatieve en sociale slimme stad door radicale eenzijdige verbeelding.

Bart van Rosmalen en Anouk Saleming zijn verwikkeld in een creatief maakproces waarbij het reageren op elkaars werk centraal staat. Ze hebben aan de hand van tekeningen, gedichten en muziek een voorstelling (Orpheus) gemaakt en geven theatrale lezingen. De grens van voorstelling en lezing is diffuus en ze passen de inhoud aan op de plek waar ze spelen.