in beweging zetten?

waar is die ruimte om zelf richting te geven, eigenzinnig te kunnen en durven zijn?

Playlist:

I-

1- o had ik maar vleugels.

uiteenzetting dat dit het probleem van macintyre is. zie boven. (moet ik beantwoorden of kan ik het zelf doen o had ik maar vleugels? druk/ protocol en beantwoorden. ook in de normatieve professionalisering. je komt nooit bij het punt dat het goed is. nooit goed genoeg. Hoe eigen je nu zelf weer ruimte op. waar zit die ruimte? tegenkracht

- onze persoonlijke zoektocht naar 'wat is goed'. en ook hoe zetten we in beweging? tegenkracht

vertellen. niet wat je speelt maar dat je speelt . mythe van de muzen.

2- bronnen en 'er zijn woorden'

vervolg vertellen.

3- CLIO- bezingen van de heldendaden. (Anouk) naar wat er geklonken heeft. (nieuwe tekst).

en als alternatief 3- marcus aurelius

 

II-spelen

wanneer is het goed? de verhouding tot normatieve professionalisering) werk dat deugt en dat deugt doet. altijd begrip van de 'norm'.

'hij zag dat het goed was' en . tm de cello. 

zien dat het goed is, is een esthetische ervaring. 

Gadamer- dus de waarheid van het werk. (dat is waar, maar zit niet in een goed-fout schema) 

Mijn bedoeling- beleving/ radio harder zetten!!

is het project WENDINGEN- spel (plus beleving) sterker maken in het werk

Maar ook- (lijkt allemaal zo mooi....) ook de moeilijkheden benoemen. de struggle/

(4- oefenen in naderen- een leven lang stond er iets tussen hen in)

4- onderstroom. (ook het moeilijke

(als jij iets niet weet te zeggen)

5- wat blijft er van ons over. (waar woorden ophouden- melpomene)

 

III- Sennett: maken

opnieuw begrijpen door te spelen (cello als onderzoekinstrument)

- oefenen - grenzen opzoeken - fouten spelen - ambiguiteit

Toen mijn proefschrift klaar was: over tekenen, over opnieuw begrijpen door de cello. (o ha d ik maar vleugels- hier zit mijn tegenkracht, mijn eigenaarschap, mijn eigenzinnigheid) 

en in dat tekenen dus 'amateur'. TEKENINGEN

ook wat nog niet af is- ons nieuwste werk: voorstelling over Calvino. Ode aan de verbeelding. Nog nooit geklonken

6- stad van de verbeelding

7- Marcus Aurelius OF Wij houden ons niet voor mogelijk

 

Wendingen: kaartjes

 

 

Reacties