Actualiteit van het Schone

Actualiteit van het Schone. Voordracht van de Duitse filosoof H.-G. Gadamer over de toepassing van de hermeneutische methode op de vraag naar de betekenis van kunst.

Reacties