Werkplaats “Ontwerp in opvoering”

Aan de start van de afgelopen bijeenkomst was ik vooral druk met de vraag:

‘Hoe breng ik een muzische ervaring in beeld?’

‘Hoe geef ik vorm aan een muzische ervaring met als doel een breder publiek te informeren en te activeren tot het aanwakkeren van het muzische?’

In de werkplaats van afgelopen keer kwam duidelijk naar voren dat de vorm waarop de inbrenger iets inbrengt van groot belang is. En dat hetgeen dat is ingebracht eerst als zodanig erkent en gezien wordt. De inbrenger kiest dan hoe er op gereageerd kan worden.

 • opstellen
 • brief schrijven
 • stilte

Allerlei vormen, deze werkwijze is getypeerd als ‘Werk in Opvoering’.

Sinds die tijd is er in mijn werk een verschuiving gaande. Ik ben minder bezig met het in beeld brengen van het muzische maar wordt aangespoord om te denken om een muzische ervaring of een inzicht dat in muzische context is opgedaan een vervolg te geven.

Hierbij is van belang dat de inbrenger ‘meemaakt’. Eerder dacht ik: Ik moet het in beeld brengen, daar heeft die ander niet veel mee te maken. Nu is het dus verschoven. De inbrenger moet eer zijn inzicht vormen tot ontwerp. Het articuleren van het inzicht.

Samen met Nicoline Mulder ben ik aan het onderzoeken of we een methode kunnen ontwerpen die bruikbaar kan zijn om in de Lerende Hogeschool in te zetten. Daarin kunnen we studieleiders uitnodigen een inzicht dat zij hebben opgedaan in de sessie verder uit te werken.

Nicoline heeft na onze gesprekken het plan op papier gezet.

BIJLAGE

 

 

ONTWERP IN OPVOERING

In dit stuk verwerk ik inzichten die ik opdeed tijdens afgelopen WMO (onderstreept) 

Een studieleider wordt uitgenodigd zijn inzicht te articuleren, volgens Werk in Opvoering principes met als toevoeging dat het om een ontwerp gaat:

 

 • Een vraag
 • Een ontwerp
 • Kaderen (waar wil je feedback op)
 • Een vorm kiezen hoe het ontwerp gezien mag worden.

Mijn rol is de data te

1. Verzamelen & categoriseren

Herbarium aanleggen op musework. Hoe weet ik nog niet precies. Het zou mooi zijn om de onderzoeksomgeving van Driebit hiervoor te gaan gebruiken.  

2. Te analyseren.

Verbinding leggen met database, is een dergelijke vraag eerder gesteld, waar lijkt ie op?

Wat is de identiteit van de inbrenger in dit vraagstuk/ontwerp?

3. Vervolgens ‘in te stappen’ en te gaan maken.

 • De vraag bevragen door te erkennen wat er is. (Niet: Waarom heb je het niet blauw gemaakt)
 • In de vraag & het ontwerp ‘vertellen, spelen, maken, delen’ uitvergroten.
 • Reageren door te maken: brief schrijven, bron naast, tekening, video, audio.
 • Door het ontwerp te vertalen, om te zetten naar een ander medium bijvoorbeeld.
 • Door het ‘mooier te maken’, hierdoor ontstaat in mijn manier van werken vaak helderheid.       

4. Dialoog

Onderzoeksdialoog aangaan het gemaakte ontwerp teruggeven en samen kijken wat er is gebeurt en hoe dit het onderzoek helpt. We zoeken nog een geschikte werkvorm om deze ondrzoeksdialoog vorm te geven.

Lectoraat analyseert meta data o.a.: Welke kennis is er ontwikkeld door deze werkwijze. (WAT NOG MEER?)

Onderzoeker: Wat kan die ermee in praktijk?

Vragen waar ik mee zit:

Hoe breng je een dergelijke vraag echt tot een next level en wat betekend dat?

Wat als ik het ontwerp/onderwerp/inbreng niet begrijp…?

Hoe leg ik de database goed aan? Welke parameters etc neem ik mee..?

Ontwerp in Opvoering als muzisch onderzoek: methodologie van werkwijze.

Ontwerp in Opvoering met een eigen muzische werking: Door samen in te stappen en iets particuliers opbaar te maken wordt een inzicht met muzisch handelen verrijkt.

Reacties