Soms kan een kleine zin het verschil maken.
Op het juiste moment uitgesproken een wending worden.
De gewoonte van het gesprek doorbreken.
Ruimte maken voor anders denken, anders doen.

In 2016 schreef Bart van Rosmalen het boek 'Muzische Professionalisering - Publieke waarden in professioneel handelen'. Daarin ontwikkelt hij een muzisch perspectief op werk en organisatie. In wendingen werken we 27 passages uit tot praktische werkzame zinnen voor toepassing in de praktijk.

Uit: Muzische Professionalisering

Door de vrolijke inval van het muzisch gezelschap ontstaat de stoutmoedige gedachte dat de filosofie van Gadamer niet alleen een boek is om te lezen, maar ook een scenario of een partituur om uit te voeren. Kan de filosofische hermeneutiek van Gadamer zich zijn eigen muzische oorsprong niet alleen herinneren op papier, maar ook als uitvoeringspraktijk worden aangewakkerd?(...)

- v. Rosmalen (2016)

Lees hier verder.

 • Artikel

1- beroep doen op een bron

....en als je vanuit een bron van inspiratie zou spreken?

 • Artikel

2- verschil maken

kunnen we het verschil uitvergroten in plaats van het zo snel mogelijk eens te worden?

 • Artikel

3- een metafoor uitpakken

wat zou een metafoor ons kunnen vertellen?

 • Artikel

4- het moment

als je terugdenkt, wat springt er dan uit, wat was hét moment?

 • Artikel

5- doe het nog eens

mag ik dezelfde woorden, dezelfde vraag nog een tweede keer horen?

 • Artikel

6- schrijven in een gesprek

kunnen we even stilstaan bij wat er gezegd is en daar kort over schrijven voor jezelf?

 • Artikel

7- kunstenaar in de hoek

wie wil luisterend oor zijn in het gesprek en na afloop op een andere manier dan de gewone iets teruggeven aan ons?

 • Artikel

8- stilte en spreken

zullen we een paar minuten spelen met de stiltes tussen de zinnen?

 • Artikel

9- een orakel

zou het toeval een handje geholpen kunnen worden door.....

 • Artikel

10- iets vieren

valt er nog iets (kleins) te vieren en hoe zullen we dat dan doen?

 • Artikel

11- betekenis verdiepen

zullen we eerst zeggen wat we hoorden voordat we vragen en commentaar afvuren?

 • Artikel

12- doen alsof

kunnen we spelen waar we over spreken al is het maar met de voorwerpen op tafel?

 • Artikel

13- aanraken

laten we de tafel wegzetten en gaan staan, dicht bij elkaar

 • Artikel

14- lang aankijken

zullen we, al is het maar twee minuten, elkaar in de ogen kijken zonder te spreken?

 • Artikel

15- twee pennen één papier

als we samen op één blaadje werken in plaats van ieder voor zich...

 • Artikel

16- de kunst van het vragen

mag ik jou als antwoord op jouw vraag mijn vraag cadeau geven?

 • Artikel

17- podium maken

vraag aan degene die iets gaat vertellen: 'waar en hoe wil je ons hebben?'

 • Artikel

18- narigheid tóch vertellen

uitnodigen om stil te staan bij tragiek in of buiten het werk

 • Artikel

19- choreografie van het werk

zullen we voor de verandering anders gaan zitten?

 • Artikel

20- verstoring

zonder logica tussendoor iets heel anders doen: dansen...

 • Artikel

21- maak iets

'maak iets' is de kleine zin die in beweging zet.

 • Artikel

22- het gesprek als theater

stel dat ons gesprek een voorstelling zou zijn....

 • Artikel

23- meerstemmigheid

als je meerdere stemmen zou kunnen laten klinken welke zijn dat dan? Is er nog een andere stem dan deze die dit zegt?

 • Artikel

24- de leermeester

wat leerde je van wie? van wie heb je wat/dit geleerd?

 • Artikel

25- lievelingsmuziek

wie neemt morgen drie minuten lievelingsmuziek mee?

 • Artikel

26- associatief schrijven

zonder terughouding je laten gaan op papier, je pen volgen in wat die zegt.

 • Artikel

27- waarnemen

wat hoor je, wat zie je en wat roept het op?