onderzoek

Het doel van het lectoraat muzische professionalisering is om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan wat we de laatste jaren (met anderen) 'goed werk' zijn gaan noemen: hoe kan muzische professionalisering in werkpraktijken van organisaties bijdragen aan goed werk?

Als we aan het werk zijn noemen we muzische professionalisering vaak kortweg ‘muzisch makerschap’ of nog korter ‘makerschap’. Onze missie draait om het aanwakkeren van muzisch makerschap gericht op het realiseren van goed werk. 

Uit de evaluatie van de eerste lectoraatsperiode komen drie belangrijke punten naar voren die mede richtinggevend zijn voor de drie lijnen waarlangs we ons onderzoek naar muzisch makerschap en goed werk de komende vier jaar realiseren:

 

1. (Zelf)lerende HKU

De ‘beweging’ die vanuit muzische professionalisering op gang is gebracht HKU-breed doorzetten [zegt de evaluatie]: hoe kun je muzisch werken op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en organisatieverandering in de HKU verder uitbouwen? 

Dit doel brengen we verder in de onderzoekslijn (zelf) lerende HKU. In de centrale werkplaats (zelf)lerende HKU gaan circa 20 deelnemende HKU-ers dwars door alle schools heen, vanaf begin 2019 met ons met actie-onderzoek aan de slag. Met en via hen werken we aan projecten van verandering in de HKU, zoals het bouwen van een onderzoeksomgeving binnen het HKU college; het bouwen van een onderzoeksomgeving in het Conservatorium 118; een curriculumvernieuwing van de opleiding Docent Beeldend, inrichten van ateliers Kunst & Economie, etc. Parallel en in samenhang met de werkplaats maken we voor- en met HKU- studieleiders jaarlijks tien sessies 'collegiaal werken'. De onderzoekslijn (zelf)lerende HKU staat in wisselwerking extern met o.a. Manon Ruijters (hoogleraar VU, lector Aeres en initiatiefnemer goodworkcompany.nl). Met een tien- tot vijftiental andere organisaties (hoger onderwijs, zorg, politie, overheid etc.) werken we mee in en aan de 'goed werk expeditie'.

 

2. Muzisch Onderzoek

In de tweede onderzoeklijn Muzisch Onderzoek werken we samen met Daan Andriessen (HU- lector methodologie van praktijkgericht onderzoek) en Michiel de Ronde (lector begeleidingskunde Hogeschool Rotterdam). Najaar 2018 start een tweede aflevering van de werkplaats muzisch onderzoek. Opnieuw meldden 24 deelnemers uit onze respectievelijke scholen, alumni-netwerken en uit de organisaties waar we graag mee samenwerken (bijv. Vilans, Movisie) zich om in de werkplaats ieder aan een eigen praktijkproject te werken. En om daarin een eigen muzische onderzoeksaanpak te delen en verder uit te werken. Karakteristiek voor muzisch onderzoek is dat het een combinatie is van actie-onderzoek (sociaal onderzoek waarbij sociale systemen en praktijken niet alleen worden onderzocht, waarbij ook interventies worden gedaan om te zoeken naar oplossing van problemen, om te komen tot sociale verandering), maar ook artistiek (zelf)onderzoek (rond vragen als "wat beweegt mij?", "waar ben ik de maker van?" of "wat zet mij aan tot maken?"). In vergelijking met traditioneel/ander onderzoek spelen er bij ons drie opmerkelijke omdraaiingen:

  • onderzoekers stappen in en worden zelf zichtbaar i.p.v. het meer positivistische uitstappen en van een afstand observeren
  • onderzoekers werken juist met waarden en wakkeren deze aan, i.p.v. te werken aan objectivering en waardenvrijheid.
  • onderzoekers werken samen (co-creatie in onderzoek), i.p.v. alleen.

 

3. Makerschap

We hebben [aldus de evaluatie] een manier van werken ontwikkeld die begint met aanwakkeren van makerschap en bezieling van de persoon, en ‘als vanzelf’ leidt tot de vorming van nieuwe groepjes, waarmee het enthousiasme zich voortzet. De aanmoediging is dit verder uit te werken en door te zetten.

In de derde onderzoekslijn staan makerschap en creatieve maakprocessen centraal. Kunnen we als collega’s artistiek werk meenemen, elkaar laten zien, daarin samen gaan werken, daar op nieuwe manieren over spreken, elkaar uitdagen nieuw werk te maken? We bouwen aan een werkplaats makerschap (werktitel), waar we de doorstart mee hebben gemaakt op 29/30/31oktober 2018 met 30 deelnemers vanuit HKU, onder bezielende  aanvoering van Liz Lerman (Amerikaanse choreografe en pionier op het het gebied van feedbackvormen en het makersgesprek in haar Critical Respons Proces). We hebben met deze aanpak van haar en met haar internationale netwerk een bijzondere verbinding; dit geldt ook voor het initiatief ICON (Innovative Conservatoire) waarin een flink aantal Europese organisaties voor Kunstvakonderwijs nauw samenwerken.