Verdediging Muzische Professionalisering

Naar aanleiding van het proefschrift Muzische professionalisering, publieke waarden in professioneel handelen, zijn in Waardenwerk, Journal of humanistisch studies, een aantal artikelen verschenen.

Peter Rombouts beschrijft in zijn bijdrage de wijze waarop van Rosmalen zijn onderzoek heeft opgebouwd en de conclusies die hij daaraan heeft verbonden. 

De vragen die aan de promovendus gesteld zijn door commissie zijn precies beschreven in het artikel 'vragen aan Bart van Rosmalen.

De verdediging op deze vragen is in een derde artikel beschreven. 

Alle drie de artikelen zijn geplaatst in Waardenwerk, 2016, nr 64. 

 

 

Reacties