Euwe de Jong

Kunnen we het ook omdraaien, dat de theorie de praktijk volgt zonder zich los te zingen en voor zichzelf te beginnen? Die vraag stelt Euwe de Jong aan het theorieonderwijs van het Utrechts Conservatorium.

Muziek Theorie- innovatief onderwijs: eerst praktijk dan theorie

Sinds 2014 draait de afdeling muziektheorie van het Conservatorium in Utrecht (Bachelor – klassiek) een pilot muziektheorie.

Door het 'ontschotten' van de verschillende (traditionele) muziektheoretische vakken, kan theorie in samenhang worden ervaren. Via het muziekschrijven wordt 'droge' kennis via ervaring tot 'levende' kennis omgetoverd. Via deze 'levende' kennisbank staan studenten 'open' voor de muzikale wereld om hen heen en kunnen die beschrijven. Een belangrijke doelstelling is dat de individualiteit van elke student zoveel mogelijk tot zijn recht komt.

We proberen op deze manier autonome en creërende studenten af te leveren. De speler als maker. Het oude curriculum is nog steeds grotendeels actueel, maar is anders ingericht en met andere accenten.,

Het afgelopen studiejaar hebben tweede jaars studenten diverse schrijfopdrachten (deels vrij, deels gestuurd) uitgevoerd. Naast een toelichting op de onderwerpen geven enkele van de studenten ook hun ervaring met het uitwerken van de opdrachten.

GROEPSLEDEN – Practical Music Theory - jaar II Conservatorium Utrecht

Een internationaal gezelschap (Thailand, Nederland, Griekenland, Japan, Estland). Het merendeel heeft reeds een opleiding in het thuisland gehad en is gewend aan een ‘talking head’ voor de klas. Juist dan is het ‘aardig’ om de rollen om te draaien. In het begin leverde dat verschrikte reacties op, maar inmiddels is iedereen aardig gewend aan het feit dat je soms ‘docent’ bent en dat naar jouw mening wordt gevraagd.

In de blogposts hierna leest u ervaringen over opdrachten en feedback en ervaringen van studenten.

 

Euwe de Jong (1956) heeft aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen de hoofdvakken orgel bij Wim van Beek en Theorie der Muziek bij Rein Ferwerda gestudeerd. In 1982 behaalde hij het diploma uitvoerend musicus orgel en 1985 het einddiploma Theorie der Muziek. Euwe de Jong is werkzaam als directeur van de Schumann Akademie, de Landelijke Hogeschool voor muziekvakonderwijs te Zwolle en als docent muziektheoretische vakken aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Duo-activiteiten
Samen met zijn broer Sybolt vormt hij een orgel- en harmoniumduo. In de afgelopen jaren verscheen een - nationaal en internationaal geprezen - serie cd's met arrangementen voor orgel vierhandig van cantatedelen van J.S. Bach. Met het ensemble dejongdejong+ maakte hij een tweetal hooggeprezen cd’s (Folksong en Carols) waarbij het harmonium in combinatie met een vocaal kwartet centraal staat.

Contact
naam:Euwe de Jong
euwe_dejong@hotmail.com
site:http://www.euwedejong.nl/