• 13:30 - 17:00

Social Artlab Kunst en Zorg

Vanmiddag is er een krachtige vervolgagenda opgesteld voor verdere toenadering tussen kunst en zorg door de samenwerkende partijen ActiZ (brancheorganisatie voor Zorgondernemers), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU Kunst en Economie), Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) en Viatore (transformatie advies praktijk). Een 120-tal deelnemers uit kunsten, zorginstellingen, beleidsorganen en financiele instellingen stak de koppen bij elkaar. Mijn mini-keynote (zie hiernaast) en de 10 punten die ik daarin wilde maken is goed ontvangen. Mooie middag. Kijk uit naar vervolg.

HKU, ActiZ, Aan dit seminar draagt lector Bart van Rosmalen bij door een mini key-note waarin hij kijkt naar wat kunst als artistieke interventie kan bijdragen aan zorg en welzijn. Daarin aandacht voor:
1- Kunst in het primaire proces van de zorg als bijdrage aan kwaliteit van leven.
2- Kunst als een ondernemend perspectief op het profiel van openbaarheid waarmee zorg en zorginstellingen in de publieke ruimte verschijnen.
3- Maakprocessen in de kunst die een nieuw licht kunnen laten schijnen op zelfsturing en 'lerende organisatie .
4- En tenslotte 'het delen van verhalen' dwars door generaties heen.

 

Nadere informatie over het event georganiseerd door Movisie, HKU (Kunst en Economie), ActiZ en Viatore

Het bruist van activiteiten van kunst met zorg en welzijn en het regent artistieke interventies. Maar het blijft nog steeds een opgave om al die betekenisvolle activiteiten duurzaam en in co-creatie te laten bloeien. Tijdens het Social Art Lab op 13 oktober willen we daar verandering in brengen!

Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de slag met het opstellen van een transformatieagenda voor de verbinding van kunst met zorg en welzijn. Dit doen we o.a. door:

  • Het in kaart brengen van het huidige aanbod en welke maatschappelijke impact dit nu al heeft.
  • Het opstellen van een actieagenda voor nieuwe interventies, onderbouwen onderzoek, nieuwe financiering en duurzame verdienmodellen.

Het Social Art Lab moet een goede basis leggen onder alle interventies die al lopen en een vruchtbare grond maken voor nieuwe artistieke interventies. Zo willen we de verschillende betrokken partijen inspireren en in staat stellen met een gedeelde agenda samen te werken. We bouwen verder op ons eerdere position paper.

Programma

12:30 Inloop met koffie en thee

13:30 Opening: ervaar een Artistic Experience, verzorgd door STUT theater

  • Keynote speaker. De meerwaarde van kunst- en cultuurinterventies in zorg en welzijn, door Bart van Rosmalen, lector HKU
  • Aan de slag. Samen bouwen aan de transformatieagenda aan de hand van zes thema’s:

- Kunst in samenleving: overzicht van de mogelijkheden
- Onderbouwend onderzoek: de verschillende effecten van artistieke interventies
- Anders samenwerken: nieuwe cross-sectorale initiatieven en allianties
- Nieuwe financiering: duurzame verdienmodellen
- Faciliterend beleid: ruimte en steun voor maatschappelijke initiatieven 
- Onderwijs: vaardigheden van de toekomst 

We gaan in twee rondes met elkaar aan de slag. We nodigen je uit bij het thema wat je past of waar je juist een frisse blik bij kunt inbrengen. Je kunt je ter plekke opgeven voor de themasessies. Per sessie zijn een vast aantal plekken beschikbaar.

Bij elk thema zullen beknopte, maar wervende inleidingen worden gegeven door experts. We willen jullie vragen om al vooraf na te denken over hoe we kunst meer duurzaam kunnen verbinden met Zorg & Welzijn. Formuleer voor jezelf alvast een initiatief dat je op een van de thema’s zeker wilt inbrengen.

  • Oogst en acties: opstellen van de transformatieagenda en afspraken voor vervolgacties

17:00 Netwerkborrel: hét moment om elkaar te ontmoeten en verder te praten

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2016
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Utrecht
Voor wie? We streven naar een evenwichtige verdeling over deelnemers uit de kunst&cultuur en zorg&welzijnssector. Maar ook mensen uit de praktijk, wetenschap, beleid, overheid, financiers, intermediaire partijen en kennisinstituten. Er is plaats voor 100 deelnemers.

Aanmelden

Meld je aan door een mail te sturen naar Arjan Moerbeek (HKU). Je deelname is daarmee niet gegarandeerd, maar hoe sneller je reageert des te groter de kans! Ook bij vragen kun je bij hem terecht.


Fotografie: Hanneke Wetzer

Samenwerking

Het Social Art Lab wordt georganiseerd door: ActiZ (brancheorganisatie voor Zorgondernemers), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU Kunst en Economie), Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) en Viatore (transformatie advies praktijk).