Wie wij zijn

In 2016-2017 heeft zich een nieuw aantal muzische professionals bij ons aangesloten om in hun praktijk onderzoek te doen naar nieuwe manieren van lesgeven, van docentschap, curriculumontwerp en organisatieontwikkeling. Verder verdiept een aantal 'tweedejaars' hun praktijkonderzoek, dat zij vorig jaar hebben gedaan.
 • Persoon

Myrthe Nagtzaam

Myrthe deed in het kader van het lectoraat Muzische Professionalisering onderzoek naar hoe de ‘makersrol’ ingezet kan worden bij het ontwerp van theorielessen kunst in het…

 • Persoon

Annemarie Maas

Waarderend onderzoeken als 'Leitmotiv'. Appreciative Inquiry en Critical Response Process: twee methodes waarin de lerende gemeenschap een onderzoekende houding aanneemt…

 • Persoon

Godfried IJsseling

Professionaliteit en het vermogen eigen-zinnig te zijn: zelfstandig te kunnen denken en voelen, jezelf als beginpunt te nemen en zo een unieke bijdrage te leveren. Wat is in dat…

 • Persoon

Esther Bos

In de docentenopleiding Beeldende Kunst staan drie componenten centraal: maken (eigen beeldend werk maken), beschouwen (kijken naar en interpreteren van kunst) en overdragen…

 • Persoon

Anouk Saleming

Hoe kan het gebruik van muzische taal bijdragen aan het gesprek over wat ons drijft in ons werk?

 • Persoon

Wilfred Hermkens

Ik ben Wilfred Hermkens, een docent Theater en Theatermaker, bouwjaar 1972. In 1997 ben ik aan de HKU afgestudeerd, en sinds 2001 werkzaam als docent aan ditzelfde dynamische…

 • Persoon

Marco Oude Moleman

Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe ik studenten kan begeleiden in hun ontwikkeling tot spelende makende theaterdocent. Ik werk met studenten op de vloer en laat ze steeds…

 • Persoon

Bart van Rosmalen

Mijn onderzoeksthema is Muzische Professionalisering. Daarover schreef ik bij de Universiteit voor Humanistiek een proefschrift dat ik op 6 januari 2016 heb verdedigd. Mijn…

 • Persoon

Peter Rombouts

Regisseur Werkplaats Muzisch Onderzoek Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur gespecialiseerd in niet-talige interventies. Hij heeft een eigen adviesbureau…

 • Persoon

Annemarie Geerling

In 2002 studeerde ik af als docent beeldende kunst en vormgeving, maar de laatste jaren ligt mijn focus steeds meer bij kunsteducatief ontwerponderzoek en interdisciplinaire…

 • Persoon

Cécile Rongen

Al meer dan twintig jaar geef ik klarinetles en ben daarin continu op zoek naar nieuwe manieren om mijn feedback vorm te geven. De afgelopen jaren, als docent en studiecoach op…

 • Persoon

Caroline Dokter

"Comment dire " folie folie que de que de comment dire Waanzin citaat Samuel Beckett laatste gedicht 1988   onderzoekend onderweg is durven laten ontstaan in verwarring!

 • Persoon

Imara Felkers

Sinds 2005 ben ik bij de HKU werkzaam als filosofiedocente en ondervond ik vaak weerstand bij mijn studenten voor mijn les omdat in deze lessen naast denken de nadruk ligt op…

 • Persoon

Alexander de Vree

tout commence par une interruption - paul valéry

 • Persoon

Annemiek Vera

Beeldende kunst, systemisch werk, Return - to - Sender / Return - to - Center De afgelopen jaren heb ik mij binnen het lectoraat ontwikkelt in het inzetten van systemisch werk…

 • Persoon

Hanke Drop

De Werkplaats Muzisch Onderzoek: een warm bad met negen muzen, 31 muzische onderzoekers en tenminste 67 bronnen om in te stappen.

 • Persoon

Carolien Oostveen

Wat is nu eigenlijk een leeromgeving? Is het niet zo dat mensen op alle plekken kunnen leren? of moeten deze plekken, met en zonder muren, aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat…

 • Persoon

Brechtje Wedman

De magie van begeleiden- De kunst van het overdragen Hoe kun je oog en oor hebben voor wat er 'in het moment' gebeurt in je les en...Hoe speel je daar op in?

 • Persoon

Melanie Kandelaars

Mijn naam is Melanie en ik ben docent bij HKU Media en de master Crossover Creativity. In deze onderzoekswerkplaats wil ik onderzoek doen door beeldend werk te maken. Geen…

 • Persoon

Til Groenendijk

Over hoe kunst een gesprekspartner kan zijn. Kunst werkt. Kunst heeft een werking en daarmee uitdrukking geeft aan iets waarover we, als we willen, in gesprek kunnen gaan. Het…

 • Persoon

Annelies Hoogcarspel

Welke vormen helpen een gevoel van gemeenschappelijkheid creëren of versterken? Wat draagt bij aan een gedeelde koers? Hoe neem je een grote groep betrokkenen mee binnen de…

 • Persoon

Corrie Nagtegaal

Verbinding leggen in de dagelijkse onderwijspraktijk tussen structuur en cultuur door 'muzisch gluren' met Corrie Nagtegaal.

 • Persoon

Elisabeth Bogaard

Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan 'presencing' en het ontvouwen van de 'emerging future' zoals beschreven in de U-theory van Jaworski en Scharmer? Door Elisabeth…

 • Persoon

Marlies Dorigo

Hoe kunnen we nieuwe methodieken ontwikkelen in de praktijk van kunstvakprofessionals en -docenten? Als verbindende actor tussen het HKU lectoraat Kunst en Professionalisering en…

 • Persoon

Falk Hübner

Falk Hübner is componist, theatermaker, onderzoeker en kerndocent onderzoek op het Utrechts Conservatorium. In het seizoen 2017/18 neemt hij deel aan de Werkplaats Onderzoek, waar…