publicaties

 • Document

Meer Maker worden

Ken je dat, dat het soms net lijkt of alles wat er 'moet' alsmaar groeit: meer protocol, strengere verantwoording, hogere resultaatverplichting en inspelen op snel…

 • Artikel

The Living Experience: 'What is going on Here?'

Key note from Bart van Rosmalen, performed at the ELIA conference. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 07-17

 • Artikel

De professionalisering draait door

De variatie op ‘De Wereld Draait Door’ voor het afsluitende programma is meer dan een kwinkslag. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 09-17

 • Achteraf

Proefschrift uitgelegd

Hoe maak je in een kwartier duidelijk waar het onderzoek over gaat? In een zogenaamd lekenpraatje. En zoals de muzen: door te spelen en te vertellen. Muzische Professionalisering…

 • Artikel

Video: De openbare les

De openbare les van Bart van Rosmalen. Datum: 09-16

 • Artikel

Openbare les in Waardenwerk

De openbare les die Bart van Rosmalen gaf op 29 september 2016, is in volledige tekst opgenomen in Waardenwerk 2016, nr 66-67. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum 09-16

 • Artikel

De scheppende virtuoze kunstdocent

Een brief van de kunstdocent aan de kunstenaar. Auteur: Myrthe Nagtzaam. Datum: 09-16

 • Artikel

Verbinden

Met zo’n buzz woord gaat ook mijn tegenkracht kriebelen: wat bedoelen we eigenlijk als we verbinden zeggen? Auteur: Nelly van der Geest. Datum: 09-16

 • Artikel

Ik speel, ik word gespeeld

De afspraak is te spelen, ieder op zijn manier, geïmproviseerd. En dan gebeurt het... Auteur: Peter Rombouts. Datum: 09-16

 • Artikel

Vervoering

De vervoering van het zingen staat in verbinding met de meer reflectieve en verklarende functie van ‘bezingen’. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 09-16

 • Artikel

I can see a woman crying

Beschouwen van kunst lijkt geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer je ervan uit gaat dat je kunst moet begrijpen... Auteur: Til Groenendijk. Datum: 09-16

 • Artikel

Maken, spelen, vertellen en delen

Vanuit een makend onderzoeksproces zijn praktijkexperimenten opgezet met een muzisch perspectief. Auteur: Arwen van Putten & Marlies Dorigo. Datum: 09-16

 • Artikel

Reflectie, conclusie, aanbeveling

Hoe werk je als praktijkonderzoeker op een muzische manier aan de professionalisering van collega-docenten? Auteur: Annemarie Maas. Datum: 09-16

 • Artikel

Connecting Conversations

Wat kunnen een accountant, een zorgprofessional, een kunstenaar en een filosoof met elkaar delen? Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 2016

 • Artikel

Connecting Conversations

Hoe kunnen professionals over de grenzen van hun disciplines heen met elkaar spreken? Die vraag komt in mijn werk centraal te staan. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 09-16

 • Artikel

BLAD

U leest hier het hele tijdschrift BLAD een uitgave van het lectoraat K&P, 2016

 • Bron

Het gesprek als theater

Een muzisch perspectief op begeleidingskunde of hoe muzische aspecten in een begeleidingstraject op een andere wijze ontwikkeling in gang zetten. Klik op plaatje hieronder om het…

 • Artikel

DNA moet je doen

Hoe de identiteit van een organisatie kan worden uitgelezen om haar in de praktijk te kunnen toepassen. Auteur: Annelies Hoogcarspel. Datum: 09-16

 • Artikel

Expressief Belichamen

“Gaat het?” vroeg de docent toen in een achteroverbuiging de tranen over mijn wangen stroomden. Auteur: Elisabeth Boogaard. Datum: 09-16

 • Bron

Verbindend gesprekken: Citaatprocedure

Hoe kunnen hooggespecialiseerde professionals in kunst, wetenschap en bedrijfsleven door hun specialistisch jargon heen breken en met elkaar in een betekenisvol verbindend gesprek…

 • Artikel

Pendelen of: hoe je heen en weer beweegt tussen het muzische en het gewone

De ijzeren logica van ‘zo deden we het en zo zullen we het altijd blijven doen’ maakt plaats voor onzekerheid. Auteurs: L. de Caluwe & H. Vermaak. Datum: 2013

 • Artikel

Performatief onderzoek in het kunstvakonderwijs

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 2013

 • Artikel

Op weg naar performatief onderzoek

In deze bijdrage komt Falk Hübner tot een eerste conceptuele verkenning van Performatief Onderzoek. Auteur: Falk Hübner. Datum: 09-16

 • Artikel

Plaats, maken en lichaam

Wat typeert deze manier van coachen en hoe kan ik deze versterken? Auteur: Esther Bos. Datum: 09-16

 • Artikel

De speler als maker

Werkvormen en feedback van studenten op deze werkvormen. Auteur: Euwe de Jong. Datum: 09-16

 • Artikel

Een ontmoeting tussen kunst en organisatie

Het maken van de kunst is als een gesprek: het werk vertelt je dingen die je nog niet wist.... Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 05-16

 • Artikel

Sta me toe je mee te nemen

Deze bijdrage gaat in op de rol van onderzoek in het kunstonderwijs. Auteur: Jochem Naafs. Datum: 09-16

 • Artikel

Unpacking Performativity

This dynamic research is presented in a way that encourages new thinking and action through dance. Auteurs: G. Allard, B. v. Rosmalen & P. Sonderen. Datum: 02-16

 • Artikel

Staging Leadership

Een persoonlijk onderzoek rond leiderschap, zelfsturing, en de spanning tussen vormgeven en laten ontstaan. Auteur: Godfried IJseling. Datum: 09-16

 • Artikel

Aanspreken eigen kunstenaarschap

Aan het vergaren van alle ervaringen ontbrak het volgens mij aan het makerschap. Kunnen de studenten los laten komen van het gebruikelijke? Auteur: Carolien Oostveen. Datum: 09-16

 • Artikel

Muze, work in progress

De ‘kennis van het hart’ opent de Muze in iedereen. Auteur: Marjorieke Glaudemans. Datum: 09-16

 • Artikel

Wanneer is er vrije ruimte nodig?

Hoe voorkom ik vanuit mijn rol in de organisatie dat structuur en cultuur te los van elkaar raken en het muzische vermogen verliezen? Auteur: Corrie Nagtegaal. Datum: 09-16

 • Artikel

Gevleugeld raken

 • Artikel

Beste Ruud

Het lukt me steeds meer om de stilte, mijn stilte, tot klinken te brengen. Auter: Anouk Saleming. Datum: 09-16

 • Artikel

Lieve Begeleider

Met mijn verhaal nodig ik je uit om vragen te stellen over begeleiden, over maken, over ‘jij als begeleider’. Auteur: Brechtje Wedman. Datum: 09-16

 • Artikel

Verzamelen

Het MuseworkMuseum. Een museum met resultaten van gebeurtenissen in foto’s, herinneringen van ontmoetingen in reflecties etc. Auteur: Carolien Oosveen. Datum: 09-16

 • Artikel

Lekenpraatje Muzische Professionalisering

'Lekenpraatje' over Muzische Professionalisering. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 01-16

 • Artikel

Muzisch Professionalisering (Tijdschrift voor Coaching)

Door over de traditionele maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke grenzen te kijken ontstaan fraaie initiatieven en innovaties. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 03-16

 • Artikel

Vijf wendingen in Kunst en Ondernemen

Wat is eigenlijk de overeenkomst tussen kunst en ondernemen? Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 01-18