• 16:00 - 21:00

Staging leadership V

Wat doet het openen van het onderzoek over Staging Leadership voor publiek? Zowel met het onderzoek, als met de groep? Het is tijd voor openbaarheid.

Ieder neemt één gast mee die past bij het werk wat er binnen deze groep gebeurt. Het zijn gasten die we niet van te voren aan elkaar hebben kenbaar gemaakt. We nemen 'gewoon' iemand mee. 

Het voorstel om op dezelfde wijze te werken als de vorige keer:

  1. a) bereid een korte, theoretische inleiding voor over enig onderwerp uit je eigen vak en 
  2. b) neem een paar objecten mee die iets doen of maken, of 
  3. c) een paar geluiden, gedichten of klassieke muziekstukjes, zodat we 
  4. d) na iedere inleiding resoneren of individueel/collectief feedback geven door met elkaar iets te maken. 

Ook hier nog een vraag: bereiden de gasten ook iets voor, of bereiden we in duo’s iets voor, of zijn de gasten de eerste keer ook echt ‘te gast’? De vragen hoeven niet perse nu beantwoord te worden – we kunnen ze ook nu gewoon laten resoneren en er dan op 9 mei mee verder.