Programma en verslag van 28/8/2015

Programma 28/8

-    Bij de start ontstaat er een gesprek over makerschap

  • wanneer ben je een maker? Wat voor maker ben je? hoe maak je? Wat is je professionele identiteit (als maker)?
  • Hoe verhoud jij je tot het makerschap? En waar leid je toe op? 
  • De hybride kunstenaar die veelal naast zijn kunstenaarschap ook nog andere zaken doet/maakt
  • Jochem toont ons in het kader van Makerschap hoe docenten van een college in Wassenaar een kennismakingsfilmpje hebben gemaakt voor de brugklassers

      We houden dit onderwerp op de agenda voor een volgende keer. 

 

-       Maitland werkplaats:  Werkplaats om te leren ‘programmeren’ van je eigen Maitland Late sessie

Maitland is het theater op het Landgoed De Horst van De Baak. Een plek, waar elke onderzoeker met een aantal anderen een middag/avond vult over zijn onderzoek. Rond 22:00 komen de gasten van het landgoed dan een half uur ervaren/zien wat er gemaakt is. 

We werken onze programma's uit in groepjes van 3 tot 4 personen.

Vertel je eerste idee: wat wil jij in het kader van je onderzoek in een Maitland Late organiseren (zie voorbereidingsopdracht).De anderen bevragen op de vorm (en niet op de inhoud). Daarvoor kunnen zij de volgende vragen gebruiken:(zie foto hiernaast)

Na het vraaggesprek trekt elke praktijkonderzoeker zijn conclusies. Daarna pitcht iedereen voor de groep zijn eigen idee over een programma voor deze bijeenkomst.

 

Jouw opdracht in het lectoraat

1) In de middag starten we in tweetallen. Elke onderzoeker leest zijn voorbereiding over de opdrachtgever voor of laat het lezen aan de ander. 

Diegene die gehoord of gelezen heeft, kiest een fragment/een zin die hem raakt. Je hebt samen een gesprek over de overeenkomsten/verschillen.

2) Daarna gaan twee koppels met elkaar in gesprek. Ieder vertelt over het onderzoek en de opdracht van de ander.

Wat raakt het ons? waar zit de verbinding?

3) maak een korte performance aan de hand van de conclusie van ronde 2.

4) elke groep doet zijn performance.

Reacties