Homo Ludens - Johan Huizinga met foto's van Vincent Mentzel

Een woord dat in het team van de opleiding theatre&education vaak naar voren komt. Maar wat betekent dit woord voor verschillende mensen? En wat kunnen we met dit begrip in onze praktijk?

In mijn onderzoek ga ik terug naar de oorspronkelijk bron van het begrip Homo Ludens, geschreven in 1937 door Johan Huizinga. Het voornemen is om een kring te vormen van mensen die deze bron boeit en het begrip verder uit willen diepen. Met deze kring wil ik in één of meerdere bijeenkomst het begrip proberen te koppelen aan de lespraktijk van deelnemende begeleiders. 

Reacties