• 16:00 - 16:30

Dag 5 - Laten we een boomhut bouwen

Tessa Hendriks (HKU FADE) is beeldend kunstenaar. Deze hele festivalweek werkt ze op of rond HKU aan een boomhut, op een voor haar zeer kenmerkende manier. Organisch, associatief, met ruimte voor mensen om met haar mee te doen. Al werkend gaat ze met hen in gesprek. Hoe pakt dat deze week uit voor Tessa uit en wat nemen we van haar mee? Gast: Marinda Verhoeven.

Tessa Hendriks (HKU Fine Art and Design in Education) werkt als beeldend kunstenaar vanuit verschillende rollen. Als maker bouwt ze sculpturen en boomhutten met bewoners op een bepaalde plek in de publieke ruimte, zoals op pleinen of in parken. Door te werken en in gesprek te gaan op de plek waar ze een project gaat doen, komt ze er achter welke problemen er leven en hoe meer verbeelding een bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie van die plek. Tessa pakt daarnaast ook projecten aan, waarin ze een niet-makende positie heeft vanuit haar beeldende manier van werken. Ze weet wat haar beginpunt is en werkt dan associatief en organisch, waarbij ze de mensen om wie het project draait zo concreet mogelijk betrekt.

Bouw je mee? 

De hele week is Tessa te vinden op HKU (locatie volgt). Wil je meebouwen aan haar boomhut? Met haar in gesprek gaan tijdens het werk? Meld je aan en je ontvangt een tijdslot om met haar mee te doen.  

De boomhut online 

Op vrijdagmiddag verplaatsen we de studio naar de boomhut die inmiddels is opgebouwd. Tessa zal in gesprek gaan met Marinda Verhoeven, directeur van HKU Design. Ze zal laten zien en vertellen hoe ze werkt, wat dit oproept bij andere mensen en hoe ze vanuit haar aanpak tot sociale cohesie in buurten en wijken komt. Hoe is haar werk deze week bij HKU  verlopen? Hoe is ze in beweging gekomen en gebleven, met wie heeft ze gewerkt en wat viel haar daarbij op? Vanuit welke positie heeft zij met anderen samengewerkt en wat leverde dit - naast de fysieke boomhut - aan ervaringen en inzichten op? We sluiten af met een reflectie op de bevindingen vanuit zowel het maken, het maakonderzoek als vanuit onze visie op maatschappelijke betrokkenheid.

  • maker: Tessa Hendriks (HKU Fine Art & Design for Education)
  • gast: Marinda Verhoeven (HKU Design) 
  • moderator: Arja Veerman (HKU Maakonderzoek)
  • reflectie in de jungle: Jolanda Schouten (HKU Fine Art)

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie.