• 16:00 - 16:30

Dag 4 - De verbeelding spreekt

In deze performance laten kunstenaar en docent Annemiek Vera (HKU FADE) en danser/onderzoeker Peter Rombouts (HKU Muzische professionalisering) de verbeelding spreken. In een geïmproviseerde dialoog laten ze eerder gemaakt werk herleven door het werk te dansen, er woorden aan toe te voegen en nieuwe beelden te laten ontstaan. Zo laten ze de verbeelding steeds opnieuw spreken en geven ze het werk stem. Gast: Olivia Kramers (HKU Kunst & Economie).

 

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie.