Terugblikken

Vanaf 2016 werken we in HKU, in projecten en eerdere festivals samen met een groeiend netwerk aan professionals in diverse vakgebieden. Een belangrijk deel van de lezingen, workshops, webinars, masterclasses en presentaties is vastgelegd op video door de filmer Maarten Heijer met wie we al jaren nauw samenwerken. Kijk je mee in deze reis door de tijd naar datgene wat aan Musework Live 2022 is voorafgegaan?
  • Artikel

Lectoraat Kunst en Professionalisering 2016

2016 - Het jaar van de officiële installatie van het lectoraat Kunst en Professionalisering aan de HKU. Een belangrijk moment in de vorming van al wat nog ging komen!

  • Artikel

Wendingen 2018

2018 markeerde de start van een nieuwe lectoraatperiode van vier jaar HKU praktijkonderzoek muzische professionalisering (18-22). Wie er waren en hoe we werkten.

  • Collectie

Musework Live 2020

2020 brak er een crisis uit. Hoe organiseer je dan een goed festival en hoe breng je juist dan mensen samen? Een leerzame ervaring; waar we ook nog trots op zijn!

  • Collectie

Ode aan de maker 2021

“Hóe maak je het?” Hoe maken makers? Hoe werken zij samen? Hoe inspireren zij elkaar? En hoe bouwen we hier als HKU-gemeenschap kennis over op, al doende, al delend en in relatie…

  • Collectie

Musework Live 2021

Als makers staan we op een bijzondere manier in de maatschappij. Wat we maken draagt vaak een vorm van (positieve of negatieve) kritiek in zich. Door te maken roep je niet alleen…

  • Artikel

Hora Est 2021

Bart van Rosmalen

Ruim vijf jaar na het verdedigen van mijn proefschrift Muzische Professionalisering (2016) ga ik opnieuw in gesprek met mijn promotor Harry Kunneman. Wat is de urgentie van…

  • Collectie

En nog meer...

Video's die resultaat zijn van samenwerk projecten met Vilans, Friesche Poort, Hogeschool Aeres en HU, Nivoz en eigen artistiek werk.

  • Artikel

Evaluatie lectoraat Muzische Professionalisering '18-'22

In december schreef lector Bart van Rosmalen een zelfevaluatie over de periode 18-22 van het HKU lectoraat Muzische Professionalisering. Voor wie in de 'achterkant' geïnteresseerd…