Marco Oude Moleman

Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe ik studenten kan begeleiden in hun ontwikkeling tot spelende makende theaterdocent. Ik werk met studenten op de vloer en laat ze steeds schakelen tussen de rol speler, begeleider, maker, observant. We werken op meerdere lagen en er is een rechtstreekse lijn met de eigen lespraktijk van de studenten.

Onderzoeksvraag:
Hoe kan ik reflectie integreren in het werk op de vloer?

Mijn onderzoek speelt zich af in mijn methodieklessen:

- Ik werk aan werkvormen om docenten-in-opleiding lessen te laten bouwen. Ik vind het een mooie gedachte om mijn les als werkplaats te zien waar met allerlei gereedschappen (werkvormen, spel, feedback-methodes) gebouwd kan worden aan lessen/scenes/opdrachten/groepen.

- Ik ben op zoek naar vormen van reflecteren op de vloer. Is er een tussenvorm te bedenken tussen reflection in action en reflection on action? (uit het boek van Schön)

- Per les beschrijf waardevolle anekdotes en ik onderhoud een briefwisseling met Brechtje. Zij werkt met dezelfde groepen studenten. Ook vraag ik studenten te schrijven over de link tussen de HKU-lessen en de lessen op de stageschool.

 

Op de tweedaagse zou ik graag mijn idee over een werkplaats voorleggen en van collega's input krijgen op de inrichting hiervan. Daarnaast kan ik nog hulp gebruiken bij het aanscherpen van mijn onderzoeksaanvraag.

 

Contact
naam:Marco Oude Moleman
marco.oudemoleman@hku.nl