creative transformation

De opleidingen van HKU school of creative transformation draaien al een paar jaar. Maar met ingang van 21/22 is de naam nieuw! Op een docenten- heidag gaan we in groepjes aan de slag om dat begrip creative transformation te verkennen. 'Stel dat het begrip 'creative transformation' nu eens op zou gaan voor alle verschillende aspecten van de opleiding. Dat zou conceptueel interessant kunnen zijn'. Dat is de gedachte die in ons groepje boven komt drijven. Niet in de laatste plaats omdat we er allemaal een andere invulling aan geven.... Hoe komt dat bij elkaar? Hoe doen we die formatie? Niet door 'meeste stemmen gelden', maar door 'alle stemmen klinken' zal gaandeweg blijken.

De volgende stemmen worden hoorbaar

Creative transformation is: 

het grotere doel

- er zijn grote vragen in de wereld rond migratie, klimaat, gezondheid en meer. Het is duidelijk dat een wending noodzakelijk is, een omkering, een paradigmawisseling, een transformation op wereldschaal. Wij van HKU creative transformation dragen aan dat grotere doel ons steentje bij vanuit kunst en ontwerp.

vorming

- de student die bij ons instapt is bereid ook zichzelf op het spel te zetten. Zelf in creative transformation te gaan. Meedoen vraagt misschien wel een stukje creative-self-transformation en gaat over een mindset en een houding.

wederkerigheid in proces

- Kenmerkend voor ons onderwijs is dat student en docent samen instappen samen. Proces van wederzijds engageren is ook er beiden anders uit te voorschijn kunnen komen. Datzelfde soort werkprocessen gaan we graag aan met opdrachtgevers en stakeholders, Meedoen is transformeren.

methodologie

- creative transformation zegt iets over het onderzoekdesign. de manier van werken. Onderzoeken door te maken, te ontwerpen. weer te kijken. weer te maken,. De voortdurende iteratie tussen maken/reflectie/proberen/weer stilzetten/ weer maken. Creative transformation zegt iets over onze kijk op kennis.

alliantie/community

- met de woorden creative transformation plaatsen we ons als HKU in een veel breder veld van andere maatschappelijke 'transformers'. we maken onderscheidend deel uit van een grotere coalitie. Dat is belangrijk ivm het vormen van een kritische massa om iets voor elkaar te krijgen in de wereld.           

tegenstem

Er is ook de tegenstem die zegt: veel te groot. te zware last op de schouders van docenten en van studenten, te ver weg. Eerst willen we die tegenstem inlijven door een 'meeste stemmen gelden' door een politieke move. Zoals in een formatie. Maar later zien we dat de tegenstem juist zeer belangrijke rol te vervullen heeft (zoals in het concept deep democracy). dus de stem die zegt 'creative transformation' is niet het juiste begrip is belangrijk om ook hoorbaar te maken, een plek te geven, te verkennen.

Zo komen we van de politieke move 'meeste stemmen gelden' naar een veel ecologischer begrip van 'alle stemmen klinken'. Daar is de opstelling die we maken en de performance die we daarin uitvoeren een uitdrukking van.

Zes grote schotten staan als in een 'bende' en een soort spoor opgesteld in de ruimte. Er hangen flappen aan, geeltjes. Er staan planken tegenaan. De afvalbakken spelen mee. Er staat een video te spelen van 'the making off'. De groep van zes staat op plek 1 (liggend schot als podium). Het publiek daar tegenover opgesteld. Een klassieke opstelling spelers-publiek. De uitvoerders beginnen allemaal tegelijk een verschillend perspectief te vertellen. Het publiek hoort de meerstemmigheid, ervaart iets van uitdrukking misschien, maar er is geen begrip, geen verstaan. Dan verspreiden de zes stemmen zich over de gehele installatie. Elke stem vindt ergens een plek.

Het is nog steeds meerstemmig, maar nu ruimtelijk. En wat meer is: het publiek kan nu individueel of in kleine groepjes de installatie in. De zes schotten zijn als zes lamellen, er ontstaat als vanzelf beweging nu we er in en doorheen kunnen, er ontstaat meanderen, er is maatvoering, menselijke maat. Zo ontstaat ‘iets nieuws’. Een proces van narrowcasting. In allemaal een-op-eens wordt gericht verteld over de in dit geval zes dimensies van creative transformation. Publiek wordt deelnemer. Tenslotte dooft het stemmenweefsel langzaam uit tot stilte. The rest is silence.

Chantal Alewijnse, Jolanda Schouten, Tjaard Horlings, Machiel Veltkamp, Bart van Rosmalen, Juliette Bogers.  

 

Reacties