kring, opgave, werkplaats, festival: muzische concepten?

Vanuit MP werken we aan verschillende manieren van werken die een langere duur hebben: werkplaats, opgavegericht werken, kringen maken, festival. Hoe zien die concepten eruit vanuit een muzisch perspectief? Wat is dan onderscheidend? Hoe kunnen we ze nog sterker muzisch framen? Waarom we dat willen doen is om telkens weer door aannames, gewoontes in het werk, zogenaamde vanzelfsprekendheden heen te breken.

 

 • Hoe doen kringen die als ze werkelijk zoals de muzen zouden doen of zoals de urban dance. Dan gaat dat veel verder dan alleen de metafoor. Dan komt de competitie er in . de beste willen zijn. kwaliteit dus). Wat verstaan we onder goed gezelschap (hoort een regelset bij waar in geïnvesteeerd is). (collectief) theatergezelschap, ensemble in de muziek. Goed gezelschap zijn en daar komen goede producten uit. B Ritueel!! EN A Je jut elkaar op. en C er is een regelset. Onderscheid maken mbt learning community. Meer als een ‘collectief’ benaderen zoals we dat ook uit de kunstgeschiedenis kennen? Begrip ‘gezelschap’ verder uitbouwen met Harry Kunneman. En dan ook artistiek gezelschap er naast zetten. (is niet zomaar positief als je het verhaal zie hierna van Micha Hamel erbij betrekt).  
 • Tweede punt is opgavegericht werken als dilemma? Dilemma draait om intrinsiek of extrinsiek. Om doel versus middel. En dat werken aan de opgave ook een doel in zichzelf heeft. En dat muzisch werken dat doel in zichzelf versterkt zoals bij samen op zoek naar goed werk. Zoals dat cellospelen toewerkt naar een opvoering, maar ook een way of life is. Het maakproces steeds meer gewaardeerd wordt en niet alleen het product dat er uitkomt. NB waar het verhaal van het filmpje van Micha Hamel dan weer tegenover staat.
  • Belangrijk aan opgavegericht werken is om weg te komen uit navelstaren en teveel op zichzelf en zelfverwijzend werken. Dus inzet maken wat je (met anderen) wil realiseren in de wereld. Dus wil bijdragen aan goed werk. Dan is dat het doel, een extern doel. Daarover vaak in discussie met anderen: de doel/middel discussie. Waarbij MP dus een middel wordt om goed werk te realiseren. Ik snap dat en ben er lang in mee gegaan.
  • Een voorbeeld om uit te werken: in samen op zoek naar goed werk werd veel muzisch werken gevraagd- lag meer op gebied van professionaliseren. Ook hier kan je zeggen dat je ‘menszijn met elkaar tot uitdrukking brengt- viering.
  • Verschil tussen een werkvorm of een nieuw ritueel van samenkomst. Vieren en eren als doel in zichzelf.
  • Waarom is het eigenlijk een dilemma kunst is bij uitstek ‘opgavegericht werken’ Micha hamel liet mij eens een filmpje zien (lusteloze musici) en toe nog een keer met de vraag ‘luister eens’. DUS ik ben kennelijk geïnternaliseerd bang om iets kwijt te raken met dat opgavegericht werken. Ik kan het toch ook naar mezelf toe halen? Dan wordt de opgave als ‘een werk’ gerealiseerd. Daar gaat het toch ook om eigenaarschap van de deelnemer??     
 • Wat is een werkplaats. Als we die weer terugplaatsen en terugdenken in de traditie die Sennett beschrijft, die Mac~Intyre beschrijft en waar we in de kunsten vele voorbeelden van hebben. Alles wordt nu werkplaats genoemd. Begripsontwaarding werkplaats. Maar als we nu eens de scheppende werkplaats zouden formuleren en wat die bij zou kunnen dragen? Werkplaats zelf (zo zijn onze manieren- hoe je met een beitel omgaat- hoe heet is het vuur). Intrinsieke kwaliteiten. Ipv wat er uit moet komen. is het een plek of een plek in ons hoofd. Wat maakt een werkplaats een werkplaats? Ook in je hoofd. Wanneer? Ipv fabriek. Of een vergadering.   
 • Festival- idem. Dat is het feest (van Gadamer). En de groei van de beweging. de manifestatie. We moeten wel iets eten en drinken. In ons dinosaurusbrein weten we wanneer het een viering is.    

EVENTUEEL hierin verwerken (los materiaal)

 • (urban dance) Een festival (onderdeel van een beweging maken). beweging op gang brengen.

Toen lectoraat begon ‘kringen maken’. Urban dance metafoor. Slot van mijn boek. Kunnen we dat in praktijk brengen? (zo doorgedacht is het festival een Battle) 

 • Muzische leergang. Met de schools
 • Zoals ook in ICON. Mensen meenemen naar seminars en daar laten groeien. Zoals het verhaal met UC bijvoorbeeld.
 • Daarna ook met stakeholders.
 • Werkplaats- vaak in duo’s etc Ook met lkca movisie nivoz (facturen!)
 • Gaande weg het slot gaan uitgroeien tot een festival

Werkplaats-kringen maken-festival (is ook het schouwspel- de opvoering)

Over de samenhang van de werkplaats met het festival. Het festival is de manifestatie. In de werkplaats zitten mensen die op hun beurt kringen maken. die manifesteren zich op het festival: connected making, grensgangers/ kunsteducatie, non human, werkplaats zelf, master crossover, van der Poel/ Nivoz. Festival komt voort uit de werkplaats. En agendeert ook zelf weer voor de werkplaats.

 

Dit is een station op een grotere reis

Niet alleen reclame maken

Beweging maken

Communities zijn in beweging/ groeien ook

Vieren/ ritueel. Hoort bij de antroplogen (Gadamer feest) prijzen in zichzelf als actief

Uithangbord 

Daan en de snorfabriek

(vlak voordat we binnen gingen- donderdag- coulissen. Omgekeerde arena. Wat we met de master crossover creativity ook hadden. Daan met de poster.)

Coulissenmoment als vol van hoop en vrees. Niet meer bij jezelf. in jezelf gekeerd. Ik ben ergens anders

Deel hebben aan

De ultieme cliff hanger

BLOCH het verschijnt niet in 1 keer

The party- offering. Ander concept. Dan een concert. We waren met beroemde musici. Stage off stage. Hoe zie je het festival als podium.

Werkplaats als exemplarisch en niet perse muzisch

(agora beeld de overgangen naar- middeleeuwse werkplaatsen- processies van de beschermheilige). Geschiedensi van de 

 

Ergens op gewezen worden  onderbreken

Vertragen- vorm nodig wereld ontmoeten, jezelf in relatie tot de wereld ontmoeten

Steunen en voeden- sustenance

Reacties