• 14:30 - 15:30

Your body as instrument

Samen met Kirsten Kentler (HKU Design) en Suzanna van Oers (alumna HKU Design) onderzoek je hoe jouw eigen lichaamsbewustzijn kan leiden naar een ‘menselijk’ ontwerp.

Al onze ervaringen en interacties die we met de wereld hebben, gebeuren via ons lichaam. Vroege Griekse filosofen streefden er al naar om lichaam en geest samen te onderwijzen.

We leven in een maatschappij waar meer nadruk ligt op de opvoeding van de geest als een entiteit die apart staat van ons lichaam. Ook in het ontwerpen staat onze geest vaak in eerste instantie centraal. Een groep diverse studenten heeft de afgelopen twee weken in het seminar ‘Bodystorming & embodied design - Your body as instrument’ de ervaring gemaakt hoe het is om de aandacht van het hoofd naar het lichaam te verschuiven. Wat vertellen menselijke ‘data’? Maken we optimaal gebruik van lichaamsintelligentie? Waar zitten de grenzen van het lichaam en waar wordt technologie een waardevolle en ethische toevoeging voor de mens?

In dit seminar hebben de studenten onderzocht hoe het eigen lichaamsbewustzijn je kan leiden naar een ‘menselijk’ ontwerp. Ze hebben kennis gemaakt met een werkwijze waarbij ze vanuit persoonlijke lichamelijke ervaringen gingen onderzoeken en ontwerpen.

Prototypetechnieken zoals bodystorming kwamen aan bod: rollen aannemen, onze menselijke sensoren bewust inzetten en versterken, bewustwording van beweging en menselijke interacties. 

In deze sessie delen we werkvormen en ervaringen: wat brengt deze manier van werken teweeg en welke ontdekkingen worden daarmee gedaan? 

Moderatie: Peter Rombouts (HKU Muzische professionalsering)

*deze sessie was eerder onder de naam Embodied Design geprogrammeerd

 

De inschrijving voor deze ZOOM-sessie is gesloten. 

 

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie.