• 10:00 - 11:00

Het geheim van de maker

Hoe praat je over maken en hoe oefen je tegelijkertijd onderzoeksvaardigheden in het onderwijs? Pepijn van de Port (HKU Design) neemt je mee in de manieren waarop hij met studenten werkt om meer inzicht in manieren van maken en werken te ontdekken. Je gaat actief aan de slag.

"Hóe maak je het?" De makersdialoog is een begeleide gespreksvorm, tussen twee makers. De makers delen concrete maakervaringen met elkaar en exploreren elkaars projecten, vraag­stukken en uitwerkingen. Ze proberen elkaars manieren van werken te achterhalen en inzicht te ontwikkelen in eigen creatieve processen en die van anderen. 

De makersdialoog kan bij studenten worden ingezet om onderzoeksvaardigheden te oefenen, zoals: interviewen, modereren, observeren en het verwerken van gegevens, in tekst of andere vorm. Op verschillende plekken is hiermee ervaring opgedaan. Bij HKU Media, HKU Design en bij de master Kunsteducatie. Ook kunnen alternatieve vormen - afgeleid van de makersdialoog - worden geoefend met (student) makers, waarbij zij leren hoe je over een maakproces kunt praten, en in detail. Bijvoorbeeld: welke afwegingen en beslissingen neem je wanneer je gaat koken, en waar hangt dat mee samen? Dit kun je oefenen met makers die zelf nog geen of weinig maakervaring hebben. Tegelijk kun je de link dan ook slaan naar 10 belangrijke onderwerpen in een creatief maakproces. 

Deze workshop staat open voor makers, docenten, studenten en andere geïnteresseerden.

Let op: de workshops is verplaatst naar do 28 januari, van 10.00 tot 11.00 uur.

 

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie.