• 10:00 - 11:30

Makersdialoog 'Live'

Na een korte introductie van Arja Veerman (HKU Maakonderzoek) op het werken met de makersdialoog gaan we 'live' in gesprek met Falk Hübner (HKU Utrechts Conservatorium) en Marloeke van der Vlugt (HKU Theater). De focus ligt op hoe zij als makers samenwerkten aan het project Intouch. Deze sessie laat zien hoe de makersdialoog als onderzoeksinstrument kan worden ingezet en hoe dit kennis van manieren van werken expliciteert. Moderatie: Els Cornelis (HKU FADE).

Intro Makersdialoog

We starten met een korte introductie van de makersdialoog, zoals deze als onderzoeksinstrument in het HKU Maakonderzoek veelvuldig is gebruikt. Ook stippen we de "maakkennis" aan die dit heeft opgeleverd, in de zin van 10 hoofdonderwerpen die voor de makers belangrijk waren in relatie tot hun manieren van maken. Een daarvan is het onderwerp Positionering: hoe werk je samen met andere makers? En dat is waar de makersdialoog van Falk en Marloeke vervolgens over gaat.

Makersdialoog - ronde 1 en 2 

De makersdialoog wordt vervolgens in 2 x 30 min gevoerd, waarbij Falk en Marloeke elkaar beurtelings bevragen. De dialoog wordt daarbij begeleid. Tussentijds kan deze met Time Outs onderbroken worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een kijkersvraag of omdat er methodisch iets interessants gebeurt. Tussen de rondes door zullen we ons kort en muzisch even 'losschudden', wat je thuis direct met ons mee kunt doen. Tot slot wordt ter plekke een 'makende reflectie' teruggeven, en wordt er geschetst hoe na afloop verder met elkaar verder kan worden uitgeprobeerd en geleerd! 

  • Link naar het werken met de makersdialoog
  • Link naar het project Intouch dat door Falk en Marloeke wordt besproken
  • Muzisch intermezzo: studenten HKU FADE 
  • Poëtische reflectie: poëziedocent en theatermaker Marije Uijtdehaage

 

Bekijk hier de opname van de Makersdialoog 'live

[van 10.00 - 11.15 uur] 

 

 

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie.