Wendingen 33 variaties voor de creatieve professional

Van september 2020 tot en met april 2021 publiceert HKU-Musework een reeks van 33 wekelijkse afleveringen over professionele eigenzinnigheid, over creatieve maakprocessen in organisaties en over het aanwakkeren van wendbaarheid. Of het nu gaat om studenten in het kunstvakonderwijs of bestuurders in de zorg om vernieuwers bij de politie of HRM- professionals in het bedrijfsleven de reeks is een ode aan de creatieve professional die zich niet voetstoots neerlegt bij de pasvorm van het protocol, die over grenzen van disciplines heen op zoek is naar nieuwe vormen van samenwerking, die maatschappelijk wil bijdragen en de zin en betekenis van het werk wil verdiepen.

Inspiratie

Op een eenvoudige wals van Anton Diabelli componeert Ludwig van Beethoven rond 1823 met 33 variaties een muzikale staalkaart van ongekende reikwijdte. Alle manieren van muziek componeren en pianospelen passeren daarin de revue. Geïnspireerd door de Diabelli Variaties van Beethoven gaat de reeks Wendingen, een publicatie van HKU- Lectoraat Kunst en Professionalisering, over 33 verschillende manieren van werken van de creatieve professional in organisaties.

Reacties

We zijn benieuwd naar reacties, ingezonden brieven/ artikelen die het gesprek dat we aangaan verder aanwakkeren.  

Aanmelden

Denk je bij lezing van de stukken ‘dat zou ook die en die interesseren’? Laat dat ons en/of de personen in kwestie weten! Door publicatie in een wekelijkse aflevering en aandacht via social media hopen we een groeiend aantal belangstellenden te bereiken met dit thema van de creatieve professional.  

Achtergrond en onderbouwing

De reeks Wendingen is een praktijk uitwerking van het boek Muzische Professionalisering (van Rosmalen, Utrecht 2016). Meer lezen over achtergronden en onderbouwing van het muzische perspectief? Bestel het boek Uitgeverij IJzer- boek Bart of stuur een mail naar bart.vanrosmalen@hku.nl. Meer over het lectoraat, de werkplaats muzisch onderzoek en manieren van werken op www.musework.nl.

   

 

 • Item

Hoe lees je een boek?

Hoe lees je een boek? Moet ik wel of niet mijn proefschrift agenderen bij het vak waar ik de studenten les in geef? Dat is de vraag .... De filosofie die er in zit past als…

 • Item

De eerste stap

September. De vakantie en de meteorologische zomer zijn voorbij, de zwaluwen zijn afgereisd, COVID is in een volgende fase, er staan nieuwe studenten op de stoep van HKU: we…

 • Item

Bestuurskunst

  Waar komt de uitdrukking ‘praten als Brugman’ eigenlijk vandaan? Dat vraag ik aan mijn collega Anouk Saleming met wie ik onderweg ben naar conferentiehotel Villa Heidebad in Epe…

 • Item

het herbarium

102 jaar oud zijn ze, de gedroogde planten in het herbarium van mijn grootmoeder. Ik nam ze mee naar de les van de nieuwe lichting van de Master Kunsteducatie HKU die pas 12 dagen…

 • Item

Vier soorten gesprek

Een zekere grillige onvoorspelbaarheid in het aangaan van het gesprek blijft mij fascineren. In het lectoraat Kunst en Professionalisering van HKU, waar ik als lector richting aan…

 • Item

wendbaarheid

Er was eens een woud aan regelingen dat groeide en bloeide in het sociaal domein. In de wirwar van paden, wegen en sluiproutes was het de cliëntondersteuner die, voor de cliënten…

 • Item

Bezingen

In het succesvolle televisieformat Beste Zangers treft mij het moment waarin Miss Montreal een nummer van Stef Bos zingt. Wat werkt daar nu zo sterk? Ik moet denken aan de Griekse…

 • Item

Maak iets

Hoe moeten we omgaan met de volgende module: live, hybride of digitaal? Dat debat ontbrandt in een groep waarmee ik een dag samen werk. Mij schiet een les ethiek van Paul van…

 • Item

wat heb je van wie geleerd

Er zijn van die dagen dat ik een groots denkbeeld wil lanceren, een steen wil verleggen of de wereld noodzakelijk wil veranderen. Dan kan ik meegevoerd worden door het epische…

 • Item

het vieren van de vluchtigheid

Sommige woordcombinaties reizen al jaren met me mee ook al gebruik ik ze niet veel in het dagelijks spraakgebruik. Het is meer zo dat ze eens in de zoveel tijd weer opduiken en ik…

 • Item

Rollen op de rand

Ken je dat, het verlangen om je werk eigenzinnig naar je hand te zetten, om af te wijken van de gebaande paden, op de bres te staan voor het ongewone andere, dat wat er nog niet…

 • Item

Mores Leren- een maakproces

De ruimte waar we een middag zullen werken met de studenten van ROC Friese Poort is een voormalige garage, destijds in gebruik om het vak van automonteur te leren, nu een…

 • Artikel

Een dialoog over het muzische perspectief

Bart van Rosmalen en Daan Andriessen geven hun kijk op het muzisch perspectief op goed werk. Beiden zijn de initiatiefnemers van de Werkplaats Muzisch Onderzoek, een plek waarin…

 • Item

Zoom als theater

Voorjaar 2020, als we om Covid19 te ontlopen allemaal digitaal gaan, werkt Bart van Rosmalen (lector HKU) aan het festival Musework dat moet transformeren tot een online -festival

 • Item

De kunst van het vragen

Soms kan een vreemde gedachtekronkel tot onverwachte resultaten leiden. Vlak voordat onze workshop over ‘samenwerken’ van start gaat op een grote conferentie van OCW denk ik ‘het…

 • Item

proeflokaal goed werk (unpublished)

Dank voor je vraag ‘wat triggert je’ ‘waar blijf je over denken’ in ons project framen van goed werk. Tekens denk ik aan mijn al eerder naar jou en anderen uitgesproken verlangen…

 • Item

Thalia- bloeiende feestvreugde

Humor is een interessante interventie. Maakt los. Overstijgt. Heeft iets overvloedigs dat de muizenissen weg spoelt. In griekse mythologie mythe van de muzen was 1 vande muze…

 • Item

Variaties maken- herhaling en verschil

Variaties maken op een thema trekt mij als maakproces. Liever om de zaak heendraaien dan een groot betoog van A naar B naar C. Ik vergelijk een paar principes van de Urban dance…

 • Item

over het onstaan van een werkvorm

Je werkt als maker/ontwerper met creatieve maakprocessen, met ervaringen. Die breng je in allerlei contexten. Maar hoe denk je daar dan over na. Zelf. Maar zet ook degenen met wie…

 • Item

The Jam

Vergelijk jamsessie van improviserende musici eens met ‘gewoon’ werk. Jamsessie aantrekkelijk want plezier, geestdrift, iedereen maximaal aan bod, samen met ruimte voor…

 • Item

The perfect wrong note

Ik heb veel gehad aan het boek 'the perfect wrong note'. Dat leerde mij dat een fout een mogelijkheid is om te leren, om iets anders te doen dan anders, een niet zelf bedacht…

 • Item

Citaatgesprek- over inspiratie

Ik stel me voor dat jij lezer morgen of volgende week van plan bent om een citaatgesprek te doen? Iedereen bronnen mee en dan het gesprek in bv drietallen. Je hebt het al eens met…

 • Item

zoek jezelf broeder? of overstijg jezelf?

Moet je vooral jezelf zijn? wat zeggen we als we dat zeggen. Is dat het persoonloijke/ individuele? of is dat 'zelf' juist overstijgend? Ik zoek in dit stukje naar een wat groter…

 • Item

macht- kaping- eigenaarschap- geweld

Ik bespreek voorbeelden van macht. - dat ik hem zelf heb en wil houden - dat de macht aan mij wordt toegeschreven - een scenario van kaping waarin de macht wordt gebroken

 • Item

het geeltje

soms even opwinden over sluipende formattering, hokjes waar ik ingeperst word. In bijgaand tekstje beeld ik me in dat ik bij de muze op de bank lig als bij een psychiater. En dat…

 • Item

kunnen muzen ons anders werken influisteren

choreografie van het werk Over de muze Terpischore Werken is natuurlijk niet hetzelfde als dansen, maar als je even denkt aan dansen dan is het wel een interessant idee om met dat…

 • Item

Een muzisch NU

Beste D.  Je eerste mail van onze voortgezette briefwisseling begint met de zin: ‘Het orakel heeft ons vandaag bijgaand inzicht geboden. Ik moet zeggen dat ik erg veel plezier…

 • Item

Doe het nog eens.... Clio

Kan het muzische inspireren om elkaar in interactie opnieuw te ontmoeten. Anders te spreken. In de stukjes die in deze reeks geschreven staan maken op verschillende plekken…

 • Item

wendingen in de haarvaten van het werk

Hoe kom je in de haarvaten van het werk? Er is meestal helemaal geen tijd voor een grote interventie. dus wat is de kleinste interventie die je kan doen? we hebben ze gemaakt op…

 • Item

geen dichotomie

Nog te schrijven tekst die gaat over onze gewoonte om in dichotomie te denken. als ik zeg aan muzisch onderzoek te willen werken automatisch de vraag wanneer het dat is en wanneer…

 • Item

geschiedenis schrijven met clio

De wending ‘geschiedenis’ inbrengen heeft te maken met omkijken. We zijn gewend aan vooruit kijken en daarbij is al snel vergeten waar we vandaan kwamen. De weg die achter ons…

 • Item

narrative quest verder besproken met Clio

  Narrativiteit- het verhaal Daarna staan in mijn aantekeningen drie woorden die inleidend zijn voor een volgende gedachte: liefdesgeschiedenis, oorlogsgeschiedenis, en…

 • Item

professionaliseren van het muzische

Over de term muzische professionalisering . Komt voort uit een proefschrift. Gezien dat die activiteit (vertellen, spelen, maken aanwakkeren) veel losmaakt. Tegenkracht plus…

 • Item

wat doet de cello in het werk

Hoe de ‘kunst-positie’ in muzische professionalisering in een lectoraat echt vorm te geven? Wat doet de cello in het werk? (moet altijd de context scheppen, heb een status aparte…

 • Item

samen spelen? eigen werk?

Spelen is geen onderzoek. of wel? 'eigen werk' neem je niet mee naar 'het werk'. Of wel? samen spele- woelt enorm veel los. Mooiste om te doen maar we hebben er weinig taal voor.

 • Item

voorbij blij: op persoon en ambacht verdiepen

Een praktijkpositie van muzische professionalisering is dat ‘iets maken’ onderdeel van het werk wordt. In gesprek, in intervisie, in samen aan een ontwerp werken. We onderbreken…

 • Item

kring, opgave, werkplaats, festival: muzische concepten?

Vanuit MP werken we aan verschillende manieren van werken die een langere duur hebben: werkplaats, opgavegericht werken, kringen maken, festival. Hoe zien die concepten eruit…

 • Item

i'll play it first and tell you what it is later

Spanning die in MP wordt opgeroepen tussen het instrumentele proces (instrumentele rationaliteit) en scheppende realiteit (ik wil liever het woord creatief vermijden- veel teveel…

 • Item

12 inzichten uit eigen maakonderzoek

Toen ik mijn proefschrift klaar had…. gaan tekenen. Zelf weer een maakproces ter hand nemen. Daar kwamen teksten van Anouk bij. Dat leidde tot twee bundels van tekst/tekening.

 • Item

Condities voor magie

Werkplaats bij Movisie. Je kan je werk meenemen. En daaraan verder sleutelen op een andere manier. Belofte dat je binnen 10’ aan het werk bent. Anderhalf uur. Dan kan je weer…

 • Item

Critical Friends: HU en HKU

Jaarlijks maken we vanuit HKU een lunchlezing met de HU. Paar jaar geleden begonnen toen Daan Andriessen (lector HU) mij (lector HKU) uitnodigde en ik deelnemers tijdens mijn…

 • Item

slotsessie van een traject met een groep?

Over het maken van een goed slot. Je bent op weg met een groep. Meerdere sessies. Toewerken naar een eindpresentatie. Voor wie? Laten we hen allemaal één of twee mensen zelf laten…

 • Item

CRP- ijkpunt voor de mores

Keert ook terug in CRP- (creeert een ritueel voor dat gezelschap) Ijkpount voor de mores!!     Check Liz of het klopt. Geexternaliseerd geweten. Zit een heel stuk in. Als casus op…

 • Item

Over het thema kritische kwaliteit

We denken over het festival Musework Live 2021. En over thema. De kunst is een thema te kiezen dat niet voorschrijvend is. De sessies moeten geen illustraties of invuloefeningen…

 • Item

festival als pedagogische enscenering

Op de vrijdag, de laatste dag van het festival Musework Live, staat in mijn rooster al maanden vast dat ik les zal moeten geven aan de Master Crossover creativity. De laatste dag…