Hoe het resoneert...

Is deel van: 3 Webinars/Lezingen

Musework Live Lunchlezing HU from HKU Livestream on Vimeo.

Met: Daan Andriessen, Nicolien Montessori, Loes Houweling, Patrick van der Bogt, Theo van den Bogaart (HU), Bart van Rosmalen en Anouk Saleming (HKU) 

Hoe zorg je ervoor dat studenten leren om flexibel te zijn en zich professioneel kunnen bewegen in de complexiteit van de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs? Hoe maak je studenten nieuwsgierig om het niet alleen te weten, maar ook te voelen en ervaren? Tijdens de lunchlezing "Hoe het resoneert; complexiteit in hoger beroepsonderwijs" vertellen drie docenten hoe zij dat doen: Loes Houweling, Patrick van der Bogt en Theo van den Bogaart. Zij nemen ons mee naar hun dagelijkse praktijk en betrekken ons in hun onderzoek naar specifieke werkvormen in complexe, niet-voorspelbare leeromgevingen. De casussen worden ingekaderd en ondersteund door een muzikale en poëtische leidraad, verzorgd door Bart van Rosmalen, lector Kunst en Professionalisering bij HKU, en Anouk Saleming. Zij bieden ruimte en kader om dat wat we beleven in alle toonaarden te laten doorklinken, zodat we de kracht van resonantie ter plekke kunnen ervaren.

Wij zijn benieuwd naar ervaringen van alle betrokkenen en toeschouwers met betrekking tot het gegeven van ‘resonantie’ in de interactie gedurende de lunchlezing. Ook horen we graag perspectieven van andere betrokkenen en toeschouwers op de resonantie met het thema ‘het zingen van de wereld’.  De trekkers van het kennisprogramma ‘Complexiteit in de Beroepsuitoefening’ zijn Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Nicolien Montessori, onderzoeker bij lectoraat Normatieve Professionalisering. Zij zijn gastheer en –vrouw bij deze lunchlezing en zullen de lezing inleiden en uitnodigen tot een gezamenlijk nagesprek.

Reacties