Futures Thinking - een maakperspectief op de toekomst

Is deel van: 17 workshops

Met: Frank Evers en Keimpe de Heer.

In het werken aan taaie vraagstukken in organisaties is het verleidelijk om zelf DE oplossing te bedenken in plaats van het gezamenlijk met collega’s en externe belanghebbenden verkennen van meerdere oplossingsrichtingen. Uit onderzoek blijkt dat het oplossen van taaie, complexe vraagstukken met meerdere afhankelijkheden vraagt om verschillende perspectieven op meerdere (deel)oplossingen.  

PerfectStorm is het ontwerpbureau van Frank Evers en Keimpe de Heer dat zich richt op het ontwerpen van perspectieven die gebruikt worden als uitgangspunt om met mensen in de organisatie in beweging te komen via co-creatie. Ontwerpruimte creëren waarbinnen mensen zelf de vrijheid voelen om hun eigen maakproces te starten. We werken vanuit signalen uit de toekomst, die bestaan uit artefacten als beleidsmaatregelen of kunstwerken. In deze sessie nemen Keimpe en Frank je mee aan de hand van een concrete vraag en laten zien hoe je de toekomst kunt verkennen door te maken.

Reacties