Niet eerder sprak de Ware tijd tot mij

 

Niet eerder

 

Niet eerder sprak de Ware tijd tot mij

Liet me haar ritme voelen

In al haar traagheid omringd mij als een cirkel 

De zaken draaiden eenmaal

In hun eigen tijd

De volgorde van hun belangrijkheid

Door ons bepaald

Nu val ik in het ritme

Van de Ware tijd

Ik hoor haar Ik voel haar Ik ben haar

Soms val ik terug in

Ik mis Ik moet Ik zou

Maar er is geen trein om op te springen

Geen mens die roept geen zaak om voor te gaan

Ik hoor haar stem hoe zacht ook roept om aandacht

'Sta stil en luister maar naar mij'

Reacties