Muzisch werken in tijden van sociale onthouding

Wanneer in een pandemie fysiek contact onmogelijk wordt trekt het professionele leven zich terug in de virtuele werkelijkheid. De ICT blijkt daar fantastische mogelijkheden te geven om te communiceren en samen te werken. Tegelijkertijd blijkt het digitale medium ook eenzijdig te zijn. Het is moeilijker emoties te delen, mensen te raken en in beweging te zetten en op een diepere laag te communiceren. Daarom zijn wij vanuit Vilans, de HKU en de Hogeschool Utrecht gestart met kleine experimentjes in onze virtuele communicatie waarbij we muzische elementen toevoegen. Onze onderzoeksvraag is: op welke wijze kan muzisch werken de virtuele communicatie rondom praktijkgericht onderzoek verrijken? In deze collectie delen we onze ervaringen.

 

Dit onderzoek is onderdeel van het project Makerschap innovatie van praktijkgericht onderzoek dat gefinancierd wordt door de KIEM regeling van Regieorgaan SIA.