Werkplaats (zelf-)Lerende Hogeschool

"Onze ambities vereisen een responsieve organisatie en een lerende grondhouding bij alle HKU’ers. Samen leren en werken brengt ons leren en onze organisatie in een versnelling." Zo staat te lezen in het instellingsplan van HKU. En dat is precies wat de Werkplaats (zelf-)Lerende Hogeschool, kortweg WzLH, doet. Professionals uit HKU samenbrengen om te leren en werken van en met elkaar.

In de context van HKU als lerende organisatie bouwt ons lectoraat in 2019 een werkplaats (zelf)lerende hogeschool.

Waarom een werkplaats? Een werkplaats is een fysieke plaats waar HKU-professionals met elkaar onderzoeken hoe te leren. Drie maal twee dagen per jaar komen we samen, en verder vinden we elkaar via een digitaal platform. 

Waarom zelflerend? In HKU gebeuren tal van goede onderwijsveranderingen, -vernieuwingen en -innovaties (semi-)spontaan, aangewakkerd door een passie voor een onderwerp. Het zelf-werkende karakter van juist deze initiatieven heeft een grote kracht, en is interessant om van te leren. In de WzLH is dan ook juist ruimte voor de voortrekkers (docenten) in de schools die meewerken aan learning communities, onderzoekomgevingen, zelfsturing etc. om de nieuwe praktijken als actieonderzoek te realiseren. 

Wat is de basis van de WzLH? In de werkplaats houden we ons bezig met 'goed werk': werk dat goed is (excellent), goed voelt (energie geeft) en goed doet (voor de omgeving: ethisch). We sluiten hierbij aan bij de landelijke "Expeditie Goed Werk". Dat is een soortgelijke werkplaats waarin van een vijftiental organisaties steeds drie onderzoekers meereizen. Ook HKU heeft daarin drie reisplekken, gevuld vanuit de WzLH. HKU zorgt daarin me name voor het borgen van het makerschap in de basis van Goed Werk.

Wat bouwen we op die basis? Boven op de drie pijlers 'is goed', 'voelt goed' en 'doet goed' (oftewel excellent, energie en ethiek) leggen we een dikke laag van de praktijk. We vragen ons af: wat gebeurt er al, of wat gebeurt er nu? Je neemt dus steeds jouw eigen praktijk als startpunt mee naar de werkplaats. Vandaar gaan we met elkaar leren en onderzoeken.

Hoe doen we dat? Het idee van de werkplaats is dat we door actieonderzoek initiatieven verder ontwikkelen. Onderzoeken en doen wisselen elkaar steeds af. Je doet een actie in de organisatie, onderzoekt het effect, en bestudeert wat er gebeurde, trekt daar lering uit en ontwerpt een volgende stap.

Voorbeelden?

- Het Atelier Experience Design van de school Kunst en Economie is een nieuwe vorm van leren en onderzoeken. NA-studenten, masterstudenten, docenten, onderzoekers, en het werkveld leren en onderzoeken samen, ieder aan hun eigen vraagstuk.

- HKU college is onlangs een project gestart waarbij in vier sessies alle betrokken docenten van de Master Cross-over Creativity en de Master Kunsteducatie met elkaar werken aan het ontwikkelen van een 'onderzoekomgeving' (learning community) voor docenten.

- Bij het conservatorium (School of Music) wordt bij de opleiding musician 3.0 geëxperimenteerd met zelfsturing. Midden in deze dynamiek openen we vanaf 2019 de werkplaats (zelf)lerende hogeschool. 

Hoe gaat dat dan? Heb jij ook een initiatief zoals hierboven? Meld je en we gaan in gesprek om te kijken of jij inderdaad verder geholpen wordt door deelname aan de werkplaats. Je stapt vervolgens in, in de werkplaats (liefst met twee personen, dat vergemakkelijkt de terugbeweging naar de organisatie). Je brengt je een initiatief mee, en tijdens de fysieke ontmoeting leren we met en van elkaar hoe dit initiatief verder te brengen. 

Dus wat de WzLH beoogt is:

  • ruimte maken voor docenten om de verandering als praktijkgericht onderzoek vorm te laten krijgen.
  • met elkaar een HKU-eigen werkwijze ontwikkelen waar makerschap, maakprocessen bron zijn
  • manieren van werken van de ene plek naar de andere laten reizen door in de werkplaats met elkaar te werken.
  • werkwijze, visie richting laten krijgen in samenwerking met netwerk van landelijke organisaties (hoger onderwijs, overheid, zorg,...) waarin de notie goed werk centraal staat in vergelijkbare veranderprocessen. 

Regisseur van deze werkplaats is Nicoline Mulder.