(zelf-)Lerende HKU

"Onze ambities vereisen een responsieve organisatie en een lerende grondhouding bij alle HKU’ers. Samen leren en werken brengt ons leren en onze organisatie in een versnelling." Zo staat te lezen in het instellingsplan van HKU. En dat is precies wat de Werkplaats (zelf-)Lerende HKU, kortweg WzLH, doet. Professionals uit HKU samenbrengen om te leren en werken van en met elkaar.
Onderdeel van 'Onderzoek'

 

In 2019 bouwt ons lectoraat aan de HKU als (zelf-)lerende organisatie.

Waarom zelflerend? In HKU gebeuren tal van goede onderwijsveranderingen, -vernieuwingen en -innovaties (semi-)spontaan, aangewakkerd door een passie voor een onderwerp. Het zelf-werkende karakter van juist deze initiatieven heeft een grote kracht, en is interessant om van te leren. In de WzLH is dan ook juist ruimte voor de voortrekkers (docenten) in de schools die meewerken aan learning communities, onderzoekomgevingen, zelfsturing etc. om de nieuwe praktijken als actieonderzoek te realiseren. 

Wat is de basis van de WzLH? In de werkplaats houden we ons bezig met 'goed werk': werk dat goed is (excellent), goed voelt (energie geeft) en goed doet (voor de omgeving: ethisch). We sluiten hierbij aan bij de landelijke "Expeditie Goed Werk". Dat is een soortgelijke werkplaats waarin van een vijftiental organisaties steeds drie onderzoekers meereizen. Ook HKU heeft daarin drie reisplekken, gevuld vanuit de WzLH. HKU zorgt daarin met name voor het aanwakkeren van en werken vanuit makerschap in de basis van Goed Werk.

Wat bouwen we op die basis? Boven op de drie pijlers 'is goed', 'voelt goed' en 'doet goed' (oftewel excellent, energie en ethiek) leggen we een dikke laag van de praktijk. We vragen ons af: wat gebeurt er al, of wat gebeurt er nu? Je neemt dus steeds jouw eigen praktijk als startpunt mee naar de werkplaats. Vandaar gaan we met elkaar leren en onderzoeken.

Hoe doen we dat? Het idee van de werkplaats is dat we door actieonderzoek initiatieven verder ontwikkelen. Onderzoeken en doen wisselen elkaar steeds af. Je doet een actie in de organisatie, onderzoekt het effect, en bestudeert wat er gebeurde, trekt daar lering uit en ontwerpt een volgende stap.

Hoe gaat dat dan? Heb jij ook een initiatief zoals hierboven? Meld je en we gaan in gesprek om te kijken of jij inderdaad verder geholpen wordt door deelname aan de werkplaats. Je stapt vervolgens in, in de werkplaats (liefst met twee personen, dat vergemakkelijkt de terugbeweging naar de organisatie). Je brengt een initiatief mee, en tijdens de fysieke ontmoeting leren we met en van elkaar hoe dit initiatief verder te brengen. 

Dus wat de WzLH beoogt is:

 • ruimte maken voor docenten om de verandering als praktijkgericht onderzoek vorm te laten krijgen.
 • met elkaar een HKU-eigen werkwijze ontwikkelen waar makerschap, maakprocessen bron zijn
 • manieren van werken van de ene plek naar de andere laten reizen door in de werkplaats met elkaar te werken.
 • werkwijze, visie richting laten krijgen in samenwerking met netwerk van landelijke organisaties (hoger onderwijs, overheid, zorg,...) waarin de notie goed werk centraal staat in vergelijkbare veranderprocessen. 

Regisseur van deze werkplaats is Nicoline Mulder.

 • Onderzoek

Bedoeling en opgave WzLH

De context waarin HKU zich begeeft kenmerkt zich door snelle dynamische bewegingen, onderlinge verbondenheid van verrassende componenten, en (dus) een focus op wat van waarde is.

 • Onderzoek

Data WzLH in 2019

Blok 1: do 21 feb & vr 22 feb, vr 8 mrt Blok 2: do 9 mei & vr 10 mei, di 21 mei Blok 3: najaar 2019

 • Onderzoek

Zo werken we

   

 • Onderzoek

In WzLH: Atelier Experience Design (KE)

Onze samenleving staat voor een aantal complexe en grote uitdagingen. Om ze op te lossen is samenwerking tussen disciplines en sectoren nodig. Het verbinden van de wereld van de…

 • Onderzoek

In WzLH: Van docententeam naar leeromgeving (HKU College)

Het snel veranderende beroepenveld waar HKU zich op richt kenmerkt zich door complexe cross-over vraagstukken. Onzichtbare verbindingen en onvoorspelbare processen vereisen…

 • Onderzoek

In WZLH: Jouw initiatief!

Ben jij onderdeel van een mooie, goede, waardevolle of anderzins interessante ontwikkeling binnen HKU waar actie-onderzoek verder helpt? Wil jij samen met een collega meedoen aan…

 • Onderzoek

HKU- fellowship Janny Rodermond

Binnen haar fellowship richt Janny Rodermond zich op de samenhang tussen het Nieuwe Maken en Goed Werken. Hoe kunnen Musische Professionalisering en de Goed Werk Expedities…

 • Collectie

HKU Expertisecentrum Leven Lang Leren

In HKU wordt een expertisecentrum Leven Lang Leren ontwikkeld. Daarin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe doelgroepen. Waarin we samen werken is dat we beiden…