Is deel van: Lector

 

Een muzisch perspectief op goed werk

 

Goed werk leveren, dat is wat je wilt! Iedere professional wil een bijdrage kunnen leveren aan beter werk, betere organisaties en een betere wereld. Maar hoe doe je dat, als de werkdag voorbij vliegt en er meer gepraat wordt óver hoe het anders moet dan daadwerkelijk anders doén? 

 

Musework staat voor een muzisch perspectief dat daardoorheen breekt! Het opent een nieuwe creatieve manier van kijken en de kans om voorbij normale scheidslijnen en restricties te denken. Het wakkert gedeelde waarden en plezier in het werk aan door anders te kijken, professionele ruimte maken, interventies te doen in de gewoonte en anders samen te werken.

 

Musework is een beweging van professionals die over de grenzen van hun professie op zoek gaan naar nieuwe manieren van werken. Ze willen maatschappelijk bijdragen en de zin en betekenis van hun werk verdiepen. Dit door we door onderzoek te doen in de werkplaats, elkaar te treffen op het jaarlijkse festival, te publiceren en te vertellen op allerlei manieren. 

 

We nodigen je uit voor de cahierpresentatie ‘In goed gezelschap’

Begin oktober verschijnt bij Uitgeverij SWP het tweede Cahier Waardenwerk. Het is getiteld 'In goed gezelschap' en komt voort uit de Lectorengroep Normatieve Professionalisering.

De redactie van het Cahier was in handen van Sietske Dijkstra, Harry Kunneman en Bart van Rosmalen. Op woensdagmiddag 2 oktober wordt dit Cahier ten doop gehouden op de HKU in collegezaal 428 op de Nieuwekade in Utrecht van 13.00-17.00 u. De programma-opzet bestaat uit twee delen. Er is een besloten sessie met de lectorengroep en genodigden van 13.00 tot 16.00u. De openbare presentatie vindt plaats van 16.00 (inloop) tot 18.00u.

Het boek bundelt essays van o.a. Peter Rombouts, Jan van der Stoep en Jan Nap die werkscènes beschrijven waarin het niet lukt om goed werk dat deugt en deugd doet te leveren en hoe (op evt. muzische wijze) is omgegaan met deze schurende situatie. De vraag ‘hoe voor elkaar goed gezelschap voor elkaar te zijn?’ is daarin de rode draad. 

Voor meer info volg deze link.

 

Bart en Anouk nodigen je van harte uit voor hun voorstelling ‘Lang voor er woorden waren’!

 

Bart van Rosmalen (lector) en Anouk Saleming (docent HKU-Theater) spelen op zaterdag 21 september en donderdag 26 september de voorstelling ‘Lang voor er woorden waren’. Over liefde voor je vak, hoe je die kan kwijtraken en ook weer terug kan vinden en welke rol ‘spelen en maken’ daarin vervullen. Bart en Anouk brengen hun ervaringen samen rond de thema’s die zij onderscheiden in de ontwikkeling van professionals. Denk aan bezieling in je werk, varen op een moreel kompas, wat er wel is maar niet gezegd wordt, uit de gewoonte breken en jezelf op het spel zetten.

Vaak leidt praktijkonderzoek tot een publicatie van een artikel of een boek. In dit geval is een theatervoorstelling gemaakt. Bart: “De ‘kennis’ die we als kunstenaar-onderzoekers hebben opgedaan zit in deze voorstelling. We delen die kennis door de voorstelling te spelen!”
 
Eerder brachten Bart en Anouk twee poëziebundels uit bij Uitgeverij IJzer:Maangezichten en Lang voor er woorden waren. Daarnaast zijn ze sinds seizoen 18/19 actief als ‘artist in residence’ voor trainingscentrum de Baak op landgoed de Horst.

 

Speeldata:

 
* Zaterdag 21 september om 22.30 tijdens de Nacht van de Literatuur in Amersfoort. Toegang gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd door de organisatie. Reserveren is niet mogelijk. Locatie: De Mannenzaal, Amersfoort.
 
* Donderdag 26 september om 20.00 spelen ze een thuiswedstrijd in het Akademietheater van HKU op het Janskerkhof in Utrecht. Toegang is gratis. Na afloop presenteren en verkopen ze hun tweede bundel met dezelfde titel. RESERVEER TIJDIG op webtickets.hku.nl

 

Heb je deze 3 artikelen uit Blad 2 al gelezen?


Soms werkt het even niet 

Falk Hübner schreef over de ontwikkeling van een methodologie van muzisch onderzoek. Falk is onderzoeker en docent aan HKU en geeft momenteel lezingen over zijn Post-doc onderzoek waarbij hij het fenomeen van emergentie in maakprocessen onderzoekt.
 

Samen goede zorg maken

Martijn Simons werkt bij zorginstelling Vilans en is bezig om te promoveren aan de Universiteit van Humanistiek i.s.m HKU waar hij het pre-phD traject volgt. Hij focust zich op het aanwakkeren van makerschap en professionele kwaliteiten bij professionals in de zorg om zo de kwaliteit van zorg omhoog te brengen.
 

De relevantie van muzische sensitiviteit in een organisatie

Robin Stemerding is beeldend therapeut, beeldend kunstenaar en begeleidingskundige. Na vijftien jaar werk bij GGZ Drenthe sloeg hij een nieuwe weg in als beeldend therapeut in de Van Mesdagkliniek, een tbs-instelling in Groningen. Hij onderzoekt hoe het muzische een plek mag krijgen in beeldend therapeutschap, in intercollegiaal contact, en in zijn organisatie.

 

 

Lees het artikel over het ‘muzisch-atelier’ van kennisorganisatie Vilans.


“Door (ook) persoonlijke verhalen te delen worden we hechter als team en benutten we beter onze talenten.”

Stannie Driessen, oud-directeur Advies & Implementatie bij Vilans beschrijft, samen met Bart van Rosmalen, hoe vanuit het centrale begrip ‘maken’ de gedachte ontstond om ‘een atelier’ te starten voor en met de adviseurs van Vilans. Een atelier in de vorm van een werkplaats waar de adviseurs van tijd tot tijd samen komen en kennis delen. Een plek om te ‘maken’ en om makerschap aan te wakkeren. In het artikel, dat recent is gepubliceerd inTVOO, wordt het opzetten van de ateliers en vijf waardevolle inzichten van het werken in de ateliers gedeeld.
 

 
Meer weten over het duurzame partnership van Musework en Vilans? Volg deze link.

Reacties