variaties maken

Met de groep 'de eigenzinnige professional', onderdeel van de Goed Werk Expeditie, doen we een experiment.
Hoe kunnen we ons eigenzinnig handelingsrepertoire in de context van het realiseren van goed werk versterken en uitdagen? We komen vanuit die vraag tot een voorstel. Laten we praktijkervaringen van professionele eigenzinnigheid in ons werk en inzichten die daaruit naar voren komen delen. Daartoe richten we (in afwachting van een Goed Werk Expeditie website) een tijdelijke experimentele ruimte in op Musework om te oefenen. Dat is deze plek.

Wendingen. Aan het slot van de laatste bijeenkomst hebben we allemaal een setje wendingen meegenomen. Kleine zinnen die in de dagelijkse praktijk van werken een verschil kunnen maken. De kaartjes zijn bedoeld als inspiratie, niet als voorschrift, maar als een uitnodiging tot het maken van variaties. Stel je doet deze of andere kleine interventies in je werk? Sta dan achteraf eens stil bij twee kleine vragen:

1- wat gebeurde er? Dat gaat over feitelijke gebeurtenissen en ervaringen. Schrijf een paar regels waarin de gebeurtenis herleeft. Als een kleine scene. Een narratief. Sla dan een regel over en stel de tweede vraag:

2- wat werkte er? Wat is jouw inzicht dat uit de praktijkervaring naar voren komt? Schrijf daarover ook een paar regels.  

Doe dan tenslotte nog twee dingen.

3- Wat zou een mooie titel van je reflectie kunnen zijn? zet die er boven.

4- Wat zou een mooi of intrigerend beeld zijn om toe te voegen? Hoeft niet illustratief te zijn (in het theater noemen ze dat: geen rode rozen rood kleuren). Voeg ook dat toe.

Post. Het resultaat is een (mooie en leesbare) korte post over een praktijkervaring. Als je er gaandeweg een aantal maakt zal je zien dat je je werk wat meer als 'ontwerper' tegemoet gaat treden, oog krijgt voor mogelijkheden, je eigen lef aanwakkert om ze te doen. Als we deze verzameling variaties samen maken leren we van elkaar en moedigen we elkaar aan om eigenzinnigheid produktief in praktijk te brengen.

Alternatief. Soms zie je pas achteraf dat je handelen eigenzinnig was en dat dat werkte (of juist niet!). Dan was er geen actief voornemen. Ook die momenten lenen zich voor de geschetste vorm van reflectie: wat gebeurde er (narratief), wat werkte er (inzicht), titel, beeld.  

Openbaar. Musework is een openbaar toegankelijk platform. In HKU werken we vanuit de principes van open science. Daarom maken we ook de stapjes tijdens het onderzoek zichtbaar. Daar maken we verder geen drukte over. Dus kan er ongestoord gewerkt worden. Maar wat we maken is dus wel 'vindbaar'. 

DRAAG JE BIJ?

Hier een tutorial over hoe je een post kunt maken daarin:
Hier een aanvullende tutorial hoe je je profiel kunt aanpassen: