Format Field Note

Dit format van een field-note, kan je gebruiken bij aanwezigheid en observatie van een gebeurtenis en om systematisch vast te leggen waar je bent, wat er gebeurt en hoe jij daar aanwezig was.

Kies downloadknop als je de Field Note wil gebruiken.


Samenvattende titel van de gebeurtenis waar je observeert:

 

De gegevens over de gebeurtenis

Registreer de feitelijke gegevens over de gebeurtenis.

Datum: 

 

Ruimte: Hoe ziet de fysieke plek of plekken eruit?

  

 

Actor: Wie zijn betrokken?

  

 

Gebeurtenis: Welke activiteit is gaande?

 

                       

Objecten: Welke fysieke objecten zijn aanwezig?

  

 

Handeling: Welke handelingen doen de betrokkenen?

 

  

Tijd: Wat is het verloop in de tijd?

 

 

Doel: Wat proberen mensen te bereiken?

 

 

Gevoelens:Welke gevoelens spelen er en worden geuit? 

 (gebaseerd op James P. Spradley, Participant Observation (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980).

Het verhaal

Beschrijf de goed werk gebeurtenis in een narratief.

Mijn reflectie

Reflecteer op de goed werk gebeurtenis:

  • Wat maakt dit goed werk? Wat zijn de kenmerken van de gebeurtenis die maken dat er sprake was van goed werk?
  • Welke factoren werkten bevorderend?
  • Welke factoren werkten belemmerend?

 

Reacties

Documenten